+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოება

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა (20 გაკეთილი)

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორი: 

გიორგი ახალაია – კავკასიის უნივერსიტეტის კიბერ უსაფრთხოების ლექტორი; სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის (SCSA) კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტი. 

სასწავლო კურსის ანოტაცია:

სასწავლო კურსი მოიცავს თანამედროვე კიბერ თავდასხმების პრაქტიკულ განხილვას და მათ წინააღმდეგ შესაბამისი კიბერ უსაფრთხოების ხელსაწყოების და მეთოდების გამოყენებას. კურსის ფარგლებში განიხილება კიბერ თავდასხმების სხვადასხვა ტიპები, მოხდება მათი იდენტიფიცირება და შესაბამისი დაცვითი მექანიზმების მეშვეობით კომპიუტერული უსაფრთოხების უზრუნველყოფა. სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს: თავდასხმები მომხმარებელზე და მათ საწინააღმდეგო ქმედებები, კრიპტოგრაფიის საფუძვლები და სქემები, სუსტი წერტილების დადგენა შესწავლა, სკანირებისა და ინფორმაციის მოგროვების ტექნიკები, თავდასხმები ქსელებზე და ქსელური უსაფრთხოების ელემენტები, თავდასხმები სხვადასხვა პლატფორმებზე, სოციალური ინჟინერია და მომხმარებელზე ორიენტირებული თავდასხმები, მავნე პროგრამული უზრუნველყოფა და ჭკვიანი მოწყობილობების უსაფრთხოება.  

სასწავლო კურსის მიზანი:

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს კომპიუტერული უსაფრთხოების პრაქტიკული ასპექტები და სიღრმისეული პრინციპები. ასევე, კურსის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს სხვადასხვა სისტემების და ინფრასტრუქტურის შემოწმება / ანალიზი და აგრეთვე შესაბამისი კიბერ უსაფრთხოების ხელსაწყოების და მეთოდების პრაქტიკული გამოყენება.

კურსის განრიგი:

მეცადინეობა დაიწყება 08.02.2022 და ჩატარდება ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 21:00 – 23:00 საათამდე.

კურსის საფასური: 150 ლარი

საფასური SCSA წევრებისთვის: 100 ლარი – გაიგეთ მეტი წევრობის შესახებ

კურსი ჩატარდება დისტანციურად! 

სხვა კურსები

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association