პარტნიორობა ისრაელის კიბერუსაფრთხოების ასოციაციასთან

პარტნიორობა ისრაელის კიბერუსაფრთხოების ასოციაციასთან

გვინდა გაცნობოთ, რომ ისრაელის კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციასა და სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. რომლის ფარგლებში ასოციაციები ერთმანეთს გაუზიარებენ არსებულ ცოდნასა და გამოცდილებას.

მემორანდუმის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობებია:

🎯 საერთო სამეცნიერო, კვლევითი პროექტები
🎯 შემუშავდება და ჩატარება საერთო საგანმანათლებლო ტრენინგ-პროგრამები
🎯 გაძლიერდება სამეცნიერო მიმართულებით თანამშრომლობა
🎯 მოეწყობა ასოციაციის წევრების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები და საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრები.

 

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association