ავთანდილ გაბოშვილი

დაამთავრა ბაკალავრიატი და შემდგომ მაგისტრატურა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე და ასევე გაიარა სრული კურსი ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების ცენტრში. არის ფიჭური ქსელებისა და სისტემების ინჟინერი და კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების სპეციალისტი. დაინტერესებული კიბერ სპეციალიზაციით.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association