ლერი სარაიდაროვი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დოქტორანტი. უკავია საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სააგენტოს დირექტორის მოადგილის პოზიცია. დაინტერესებულია კვლევებით კიბერუსაფრთხოებისა და მომიჯნავე სფეროებში.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association