ივანა ტეპავჩევიჩი

არის შეღწევადობის ტესტერი, მკვლევარი უსაფრთხოების სფეროში და bug bounty hunter ევროპაში. ივანა ასევე მუშაობს უსაფრთხოების მკვლევრად სტრატეგიული უსაფრთხოების Infosec Addicts company-ში. იგი არის Synack Red Team- ის წევრი. მან მიიღო მაგისტრის წოდება ინფორმაციულ სისტემებსა და ტექნოლოგიებში (FON- ბელგრადის უნივერსიტეტი)

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association