ქეთევან საგინაშვილი

მე ვარ ქეთევან საგინაშვილი პროფესიით ვარ გეოინფორმაციული სისტემების სპეციალისტი. დავამთავრე ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი მაქვს გეოგრაფიით, ხოლო მაგისტრის ხარისხი დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებებით, სადაც გისის გარდა უამრავ სამეცნიერო პროგრამები შევისწავლე. გეოინფორამციული სისტემებთან მუშოაბის მრავალფეროვანი გამოცდილება მაქვს 2016 წლიდან ვმუშაობ სხვადასხვა კერძო თუ სახელმწიფო დაწესებულებებში როგორიცაა შ.პ.ს მეტრი, თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მერია, შ.პ.ს დელტაკომი, გარემოს ეროვნული სააგენტო და ა.შ. ამჟამად ვარ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში, პროგრამული უზრუნველყოფისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების განვითარების სამმართველოში გისის უფროს სპეციალისტად.
ჩემი კარიერული განვითარებისთვის და წინსვლისთვის მჭირდება გარკვეული პროგრამების შესწავლა, დიდი ხნის ძიების შემდეგ არჩევანი შევაჩერე სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციაზე რადგან აქ ყველა ის კურსიa რაც მე მინდა, განსაკუთრებით arcgis python პროგრამირება რისთვისაც მესაჭიროება პროფესიონალთა ჯგუფის დახმარება.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association