ქეთევან საგინაშვილი

მე ვარ ქეთევან საგინაშვილი პროფესიით ვარ გეოინფორმაციული სისტემების სპეციალისტი. დავამთავრე ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი მაქვს გეოგრაფიით, ხოლო მაგისტრის ხარისხი დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებებით, სადაც გისის გარდა უამრავ სამეცნიერო პროგრამები შევისწავლე. გეოინფორამციული სისტემებთან მუშოაბის მრავალფეროვანი გამოცდილება მაქვს 2016 წლიდან ვმუშაობ სხვადასხვა კერძო თუ სახელმწიფო დაწესებულებებში როგორიცაა შ.პ.ს მეტრი, თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მერია, შ.პ.ს დელტაკომი, გარემოს ეროვნული სააგენტო და ა.შ. ამჟამად ვარ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში, პროგრამული უზრუნველყოფისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების განვითარების სამმართველოში გისის უფროს სპეციალისტად.
ჩემი კარიერული განვითარებისთვის და წინსვლისთვის მჭირდება გარკვეული პროგრამების შესწავლა, დიდი ხნის ძიების შემდეგ არჩევანი შევაჩერე სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციაზე რადგან აქ ყველა ის კურსიa რაც მე მინდა, განსაკუთრებით arcgis python პროგრამირება რისთვისაც მესაჭიროება პროფესიონალთა ჯგუფის დახმარება.

სისტემის უსაფრთხოების აუდიტი

თქვენი IT სისტემების მთლიანი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია (SCSA) გთავაზობთ სისტემის უსაფრთხოების აუდიტს, რათა უზრუნველყოს თქვენი სისტემის ყოვლისმომცველი შეფასება. შეღწევადობის ტესტისგან განსხვავებით, რომელიც ფოკუსირებულია დაუცველობის გამოყენებაზე, უსაფრთხოების აუდიტი უფრო ფართო მიდგომას წარმოადგენს.

SCSA-ს უსაფრთხოების პროფესიონალები ზედმიწევნით შეისწავლიან თქვენს სისტემებს, პოლიტიკებს და პროცედურებს. ისინი განიხილავენ წვდომის კონტროლს, მონაცემთა უსაფრთხოების პრაქტიკას, ქსელის კონფიგურაციას და ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკის დაცვას. ეს სიღრმისეული ანალიზი გვეხმარება სისუსტეების და სფეროების, იდენტიფიცირებაში, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ თავდამსხმელებმა და სადაც შესაბამისობის რეგულაციები შესაძლოა სრულად არ იყოს დაცული.

აუდიტის შემდეგ, SCSA წარუდგენს დეტალურ ანგარიშს, სადაც აღწერილი იქნება უსაფრთხოების ხარვეზები, პოტენციური რისკები და რეკომენდებული გაუმჯობესებები. ეს საშუალებას გაძლევთ პრიორიტეტულად დაგეგმოთ მოქმედებები თქვენი სისტემების გასაძლიერებლად და შექმნათ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სისტემა. აუდიტის დროს გამოვლენილი დაუცველობის და ნაკლოვანებების პროაქტიული მოგვარებით, თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად შეამციროთ მონაცემთა დარღვევისა და კიბერშეტევების რისკი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association