ქსელის უსაფრთხოების პრინციპები

ლექტორი: დავით ტალიაშვილი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსი წარმოადგენს ქსელური უსაფრთხოების პრინიპების გაცნობას. მასში შეისწავლება ლოკალური ქსელის დაცვის პრინციპები

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association