+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

ქსელის უსაფრთხოების პრინციპები

ლექტორი: დავით ტალიაშვილი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსი წარმოადგენს ქსელური უსაფრთხოების პრინიპების გაცნობას. მასში შეისწავლება ლოკალური ქსელის დაცვის პრინციპები

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association