კომპიუტერული ინჟინერია

ლექტორი: არჩილ ჩაგელიშვილი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსში შეისწავლება კომპიუტერული ტექნიკის არქიტექტურა და შემადგენელი კომპონენტები, მათთან უსაფრთხო მუშაობა, ქსელის არსი და პრინციპები,ქსელური ტოპოლოგიები. TCP/IP მოდელები .

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association