+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

კომპიუტერული ინჟინერია

ლექტორი: არჩილ ჩაგელიშვილი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსში შეისწავლება კომპიუტერული ტექნიკის არქიტექტურა და შემადგენელი კომპონენტები, მათთან უსაფრთხო მუშაობა, ქსელის არსი და პრინციპები,ქსელური ტოპოლოგიები. TCP/IP მოდელები .

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association