აპარატურული უსაფრთხოება

ლექტორი: არჩილ ჩაგელიშვილი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსში შეისწავლება კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოებას, რაც მსმენელს მისცემს საშუალებას შექმნას დაცული და უსაფრთხო სისტემები

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association