+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

აპარატურული უსაფრთხოება

ლექტორი: არჩილ ჩაგელიშვილი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსში შეისწავლება კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოებას, რაც მსმენელს მისცემს საშუალებას შექმნას დაცული და უსაფრთხო სისტემები

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association