+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

ვებ ტექნოლოგიები I

ლექტორი: გიორგი იაშვილი

კურსის ანოტაცია

მსმენელები შეისწავლიან HTML და CSS ტექნოლოგიების გამოყენებით სტატიკური ვებ გვერდების შექმნის ძირითად მეთოდებს. ასევე საგანი მსმენელს შეასწავლის ინტერაქტიულ და ვიზუალურ ეფექტებს ვებ HTML და CSS ტექნოლოგიების გამოყენებით. მსმენელები შეისწავლიან მარკირების ენის ძირითად კონცეფციას და პრაქტიკაზე გამოყენებას.

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association