გიორგი დვალიშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. მუშაობს მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორად (DBA). დაინტერესებულია კიბერუსაფრთხოებით და მომიჯნავე სფეროებით.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association