ქეთევან გრძელიძე

დამთავრებული მაქვს საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატი. შემდგომ გავაგრძელე მაგისტრატურა ბელგიაში, KU Leuven და მივიღე მაგისტრის ხარისხი ევროპულ სწავლებებში (Master of European Studies). თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ვარ დოქტორანტი. საკვლევ თემას წარმოადგენს კიბერუსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში. ასევე ვარ SCSA-ს კურსდამთავრებული კიბერუსაფრთხოების სპეციალიზაციის კურსი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association