ირაკლი ჯღარკავა

ირაკლი ჯღარკავა არის საერთაშორისო ურთიერთობების, ევროპის საჯარო პოლიტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების (დესტაბილიზაციისა და ძალადობის მართვა) სპეციალისტი. მისი პროფესიული ინტერესის სფერო მოიცავს კიბერუსაფრთხოებას, დიდი მონაცემების, საინფორმაციო და ჰიბრიდული ომის კვლევას, საქართველოს დემოკრატიზაციის, ტრანსატლანტიკური ინტეგრაციისა და ევროპეიზაციის საკითხებს. ირაკლის მოპოვებული აქვს მაგისტრატურის აკადემიური ხარისხი როგორც ქართული, ისე ევროპული და ამერიკული უნივერისტეტებიდან.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association