შალვა სიმონიშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში 16 წლიანი მოღვაწეობის გამოცდილება. პოზიციები: ექნიკური სპეციალისტი, ქსელის ადმინისტრატორი, სისტემური ადმინისტრატორი, კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი. ამ ეტაპზე ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სს „იმანი საქართველო“-ში ვითარდება კიბერუსაფრთხოების კუთხით

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association