+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

სასწავლო კურსის კითხვარი

გთხოვთ, დატოვოთ თქვენი გამოხმაურება გავლილი კურსის შესახებ.

ძვირფასო ტრეინგის მონაწილე! თქვენი აზრი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაძლოა გახადოს ჩვენი მომავალი ურთიერთობა უფრო ეფექტური და პროდუქტიული.

გთხოვთ შეაფასოთ გავლილი ტრეინინგი მოყვანილი კრიტერიუმების მიხედვით - მინიმალური ქულა 1, ხოლო მაქსიმალური 5.
Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association