+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

საკვირაო კიბერ სკოლა

საკვირაო კიბერ სკოლა

საკვირაო კიბერ სკოლა სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის ახალი პროექტს წარმოადგენს. 

აკვირაო კიბერ უსაფრთხოების სკოლის ფარგლებში, მოსწავლეებს ექნებათ 4 ლექცია კვირაში, კვირა დღეს. მოსწავლეები ისწავლიან პროგრამირებას, ვებ პროგრამირებას და კიბერ უსაფრთხოებას. პროგრამირება მოიცავს Python, C++ და C# – ს. ვებ პროგრამირება მოიცავს html/css, Javascript, PHP. კიბერ უსაფრთხოება მოიცავს: გამოყენებით უსაფრთხოებას, პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოებას, კრიპტოგრაფიას და ქსელურ უსაფრთხოებას.

მოსწავლეები მიიღებენ მონაწილეობას საქართველოს და საერთაშორისო შეჯიბრებებში ინფორმაციული ტექნოლოგიების და კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებით.

მიიღებიან 14-დან 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეები

მეცადინეობები მიმდინარეობს ყოველ კვირა დღეს 12:00 – დან 16:00 – საათამდე. ყოველთვიური საფასური შეადგენს 150 ლარს.

 

Back to top