+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

სტატიების მიღება დეკემბრის ნომერში

სტატიების მიღება დეკემბრის ნომერში

სამეცნიერო-პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების ჟურნალი

ISSN 2587-4667
სამეცნიერო სტატიების მიღება 2018 წლის დეკემბრის ნომერში
სტატიის მიღების ბოლო ვადა: 28 ნოემბერი
ვიწვევთ ავტორებს სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნებისათვის 2018 დეკემბრის ნომერში

რუბრიკები:
– კრიპტოგრაფია
– კიბერ დანაშაული
– აპარატული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება
– ინფორმაციის უსაფრთხოება
– ქსელის უსაფრთხოება
– შეღწევადობის ტესტი
– პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება
– მომხმარებლის უსაფრთხოება

პუბლიკაცია უფასოა! 

ეწვიეთ ვებ გვერდს: http://journal.scsa.ge/

რეკომენდაციები ავტორებს: https://journal.scsa.ge/ka/author-guidelines

Back to top