CISCO Networking Academy Partner (+995) 595 511 355 / (+995) 591 050 989

Front-end დეველოპერი

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა (20 გაკვეთილი)

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორები: 

გიორგი იაშვილი – კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტი; სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის (SCSA) გუნდის ლიდერი; კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი;

დავით ბოჭორიშვილი – სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის (SCSA) ლექტორი და front-end დეველოპერი.

სასწავლო კურსის ანოტაცია: 

დღეისთვის ადამიანების უმეტესობა სხვადასხვა ინფორმაციის მისაღებად იყენებს ვებსაიტებს. ვებსაიტი კი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი თქვენი ბიზნესის განსავითარებლად. Front-end პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია.  Front-end-ზე მიღებული უნარ – ჩვევების საშუალებით შესაძლებელია მუშაობა ტექნოლოგიების სხვადასხვა სფეროში. ეს ნიშნავს, რომ front-end დეველოპერს ყოველთვის ექნება ურთიერთქმედების ახალი საშუალებები და მიიღებს ახალ უნარ-ჩვევებს. ეს ის სფეროა, რომელიც პრაქტიკული სწავლების  მრავალ შესაძლებლობას იძლევა.

რას ისწავლით ამ კურსის ფარგლებში?

ნებისმიერი სერიოზული პროფესია იწყება მყარი საფუძვლებით. ეს კურსი განკუთვნილია მათთვის ვისაც აინტერესებს და სსურს საკუთარი ძალებით შექმას თანამედროვე ვებ საიტები HTML5, CSS3 და JavaScript ტექნოლოგიების გამოყენებით.

გარდა თეორიისა კურსის მონაწილეებს ელოდება მრავალი პრატიკული დავალებები, რომლებიც კურსის მონაწილეებს დაეხმარება მიღებული ცოდნა განამტკიცონ და გამოიმუშაონ Front-end დეველოპერისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები. კურსის წარმატებით დამთავრების შემდეგ მონაწილეებს ეცოდინებათ HTML5, CSS3 და JavaScript დაპროგრამების ენის  საკვანძო კონსტრუქციები.

რას შეძლებთ კურსის დასრულების შემდეგ?

კურსის დამთავრებისთანავე შეძლებთ იმის დადგენას თუ როგორ მუშაობენ საიტები,  კონკრეტულად HTML5 საშუალებით შეძლებთ საიტის სტრუქტურის აგებასა და გამართვას. CSS3 საშუალებით მოახდენთ საიტზე  ფერების,  ტექსტების, პოზიციონირების განსაზღვრას და სხვა ვიზუალური ასპექტების რეალიზაციას.  CSS3 ანიმაციების საშუალებით შეძლებთ საიტის სტილიზაციას. ამასთან ერთად კურსის დამთავრების შემდეგ შეძლებთ ეკრანის სხვადასხვა ზომაზე მორგებულ  ვებ გვერდების შექმნას. კურსის ფარგლებში ასევე შეისწავლით მნიშვნელოვან დაპროგრამების ენის JavaScript-ის საფუძვლებს, რომლის საშუალებითაც, საიტი შეიძენს ფუნქციონალს და ინტერაქტიულობას.

კურსის განრიგი:

მეცადინეობა დაიწყება 07.07.2022 და ჩატარდება ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 19:00 – 21:00 საათამდე.

კურსის საფასური: 200 ლარი

საფასური SCSA წევრებისთვის: 150 ლარი – გაიგეთ მეტი წევრობის შესახებ

კურსი ჩატარდება დისტანციურად! 

შეხვედრა 1.

 1. რა არის HTML.
 2. რა არის HTML/CSS და რისთვის არის ის საჭირო (ზოგადი მიმოხლივა) 3. ედიტორების გარჩევა (sublime, visual code)
 3. HTML დოკუმენტის სტრუქტურა
 4. HTML ძირითადი ტერმინები
 5. ტექსტთან მუშაობა, სურათების და ლინკების დადება., ფორმატირება
 6. დაჯგუფების div ელემენტები;

შეხვედრა 2.

 1. HTML ძირითადი ტერმინები
 2. სიები, ცხრილები
 3. inspect elements
 4. CSS ძირითადი ტერმინები (ტექსტებთან მუშაობა, რედაქტირება, ფერი, შრიფტი, )
 5. CSS გამოყენება და დოკუმენტის სტრუქტურა
 6. პროექტისათვის დოკუმენტების ორგანიზება

 

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 3.

HTML და CSS ურთიერთობა

 1. font-face, ფონტები და შესაბამისი ფორმატები ვებისთვის
 2. სელექტორები(კლასები, იდენტიფიკატორები,უნივერსაკური სელექტორები)
 3. ცხრილის სტილიზაცია
 4. ბლოკისებრი მოდელი(გარე დაშორება, შიდა დაშორება)
 5. ჩარჩოები

 

HTML

 1. ფორმები
 2. გვერდის სემენტიკური სტრუქტურა

 

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 4.

HTML და CSS3 თან მუშაობა 1. ელემენტის ფონი

 1. თვისება Display 3. თვისება Float
 2. პოზიციონირება

 

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 5.

CSS3

 1. ტრანსფორმირება(ბრუნვა, მასშტაბირება, გადაადგილება,დახრა,
 2. გადასვლა
 3. ანიმაცია

 

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 6.

CSS3

 1. FlexBox

 JavaScript

 1. რა არის მოკლე მიმოხილვა. ცვლადები, მათემატიკური ოპერაციები, მნიშვნელობების ტიპები, მონაცემების გარდაქმნა,

 

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 7.

 

JavaScript

 1. მასივები, პირობითი კონსტრუქციები, ფუნქციები 1

 

Css

 1. რესპონსივ ვებგვერდი
 2. @media-ს გამოყენება

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 8.

JavaScript

 1. ფუნქციები . ციკლები

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 9.

JavaScript

 1. Dom(Document Object Model), ელემენტების შექმნა, დამატება წაშლა, ელემენტებზე სტილის შეცვლა, მოვლენები (event)
 2. ობიექტები

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება

შეხვედრა 10.

JavaScript

 1. Dom(Document Object Model), მოვლენები (event)
 2. გამეორება მასალების რაც გაც გავიარეთ

საშინაო დავალება: საბოლოო პროექტი;

 

სხვა კურსები

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association