კიბერ უსაფრთხოების სპეციალიზაცია

ისწავლეთ კიბერ უსაფრთხოების საგნების სრული მოდული. გახდით კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტი და მიიღეთ სპეციალიზაციის სერტიფიკატი

წარმოდგენილია
სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის მიერ

სპეციალიზაციის შესახებ

კიბერ უსაფრთხოების სპეციალიზაცია წარმოადგენს დღეისთვის აქტუალური საგნების სრულყოფილ სასწავლო პროგრამას. სპეციალიზაციის გავლის შემდეგ, მონაწილეებს  ექნებათ შესაძლებლობა და ყველა საჭირო უნარი იმისათვის, რომ პროფესიონალურ დონეზე გააგრძელონ მუშაობა ისეთი მოთხოვნადი მიმართულებით, როგორიც არის კიბერ უსაფრთხოება და კომპიუტერული მეცნიერება. სრული პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 12 თვეს.

რას ისწავლით

 • კიბერ უსაფრთხოების ძირითად ასპექტებს
 • ქსელური უსაფრთხოების ასპექტებს
 • აპარატულ უსაფრთხოებას
 • კრიპტოგრაფიის ასპექტებს
 • დესკტოპ და ვებ აპლიკაციების შექმნას
 • ვებ უსაფრთხოებას
 • პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოებას
 • ქსელური ინფრასტრუქტურის პრინციპებს
 • ქსელური უსაფრთხოების პრინციპებს
 • შეღწევადობის ტესტირებას

დამწყების დონე

სპეციალიზაციის დაწყება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, სასწავლო მოდული იწყება ნულიდან

აქტუალური საგნები

სპეციალიზაციის ფარგლებში იქნება გავლილი მხოლოდ აქტუალური კიბერ უსაფრთხოების და კომპიუტერული მეცნიერების საგნები

ოპტიმალური დრო

თითოეული სასწავლო მოდულის ხანგრძლივობა შეადგენს 1.5 - 2 თვეს (8 საათი კვირაში), რაც სრულიად საკმარისია საგნის საფუძვლიანი შესწავლისთვის

სპეციალიზაციის სერტიფიკატი

პროგრამის ყველა მოდულის წარმატებით დამთავრების შემდეგ, მიიღებთ სპეციალიზაციის ოფიციალურ სერტიფიკატს

როგორ მუშაობს სპეციალიზაცია

სასწავლო კურსების გავლა

სპეციალიზაცია მოიცავს განსხვავებულ სასწავლო კურსებს. თითოეული კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტი იძენს საჭირო უნარ-ჩვევებს კონკრეტული მიმართულებით. ზოგი ერთი კურსი წარმოადგენს სპეციალიზაციის სხვა კურსის გაგრძელებას, რაც სტუდენტებს აძლევს სიღრმისეულ და პრაქტიკულ ცოდნას. 

სერტიფიკატის მიღება

სპეციალიზაციის წარმატებით გავლის შემდეგ, სტუდენტი მიიღებს სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის ოფიციალურ სერტიფიკატს, რაც იქნება სტუდენტის საფუძვლიანი ცოდნის დამადასტურებელი.

სპეციალიზაციის სასწავლო კურსები

კურსი

1

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

სასწავლო კურსი წარმოადგენს დაპროგრამების მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე, დინამიური და მულტიპარადიგმული ენა „პითონი“. რომელიც თავის თავში მოიცავს ობიექტზე ორინეტირებულ , პროცედურულ, ფუნქციონალურ და იმპერატიულ პროგრამირებას.

კურსი

2

ლექტორი: გიორგი იაშვილი

საგანი მსმენელებს შეასწავლის თუ როგორ უნდა გამოიყენონ უსაფრთხოების ძირითადი მექანიზმები პრაქტიკაზე. აგრეთვე, საგანი შეასწავლის მსმენელებს თუ როგორ უნდა შეაფასონ ცალკეული უსაფრთხოების სცენარი და რა უნდა გაითვალისწინონ ან/და მოიმოქმედონ სხვადასხვა კიბერ საფრთხეების წინაშე. 

კურსი

3

ლექტორი: დავით ტალიაშვილი

სასწავლო კურსი წარმოადგენს ქსელის მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე მიდგომები, რომელიც დაგეხმარებათ ქსელის დაგეგმარებაში და კონფიგურაციაში.

კურსი

4

ლექტორი: დავით ტალიაშვილი

სასწავლო კურსი წარმოადგენს Distance Vector მარშრუტიზაციის პროტოკოლების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე მიდგომები, რომელიც დაგეხმარებათ ქსელის დაგეგმარებაში და კონფიგურაციაში.

კურსი

5

ლექტორი: დავით ბოჭორიშვილი

მსმენელები შეისწავლიან HTML და CSS ტექნოლოგიების გამოყენებით სტატიკური ვებ გვერდების შექმნის ძირითად მეთოდებს. ასევე საგანი მსმენელს შეასწავლის ინტერაქტიულ და ვიზუალურ ეფექტებს HTML და CSS ვებ ტექნოლოგიების გამოყენებით. მსმენელები შეისწავლიან მარკირების ენის ძირითად კონცეფციას და პრაქტიკაზე გამოყენებას.

კურსი

6

ლექტორი: დავით ტალიაშვილი

სასწავლო კურსი წარმოადგენს Link State მარშრუტიზაციის პროტოკოლების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე მიდგომები, რომელიც დაგეხმარებათ ქსელის დაგეგმარებაში და კონფიგურაციაში.

კურსი

7

ლექტორი: არტურო არაქელიანი

სასწავლო კურსი წარმოადგენს დაპროგრამების მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე და დინამიური “PHP”, რომელიც თავის თავში მოიცავს ობიექტზე ორინეტირებულ და პროცედურლ პროგრამირებას.

კურსი

8

ლექტორი: დავით ტალიაშვილი

სასწავლო კურსი წარმოადგენს ქსელური უსაფრთხოების პრინიპების გაცნობას. მასში შეისწავლება ლოკალური ქსელის დაცვის პრინციპები.

კურსი

9

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

სტუდენტები გაეცნობიან სიმეტრიული დაშიფვრისა და აუთენტიფიკაციის ცნებებს, აგრეთვე ღია გასაღებით დაშიფვრის, ციფრული ხელმოწერების და გასაღების გავრცელების ცნებებს. მათ ეცოდინებათ გავრცელებული მაგალითები და კრიპტოგრაფიული სქემები, მათ შორის AES, RSA, Diffie-Hellman გასაღები დადგენის პროტოკოლი და ეცოდინებათ, როგორ და როდის უნდა გამოიყენონ ისინი. სტუდენტები შეძლებენ მარტივი კრიპტოგრაფიული გადაწყვეტილებების შედგენას, აგებას და ანალიზს. სტუდენტები შეძლებენ არაუსაფრთხო სქემებზე თავდასხმების რეალიზაციას და არსებული სქემების რეალიზაციას Python-ის პროგრამულ ენაზე.

კურსი

10

ლექტორი: გიორგი იაშვილი

კურსის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან თუ რისთვის არის საჭირო ვებ საიტის ოპტიმიზაცია საძიებო სისტემებში და შეისწავლიან SEO ოპტიმიზაციის მთავარ კონცეფციას. კურსის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან საძიებო სისტემების მუშაობის საკვანძო პრინციპებს და ალგორითმებს.

კურსი

11

ლექტორი: ლუკა ნაჭყებია

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს ასწავლოს პროგრამების წერა C++ პროგრამირების ენაზე. კურსის მიზანი ასევე არის სტუდენტებს ასწავლოს C პროგრამირების ენაზე დაწერილი პროგრამების წაკითხვა და გაანალიზება კოდში შესაძლო სუსტი წერტილების დასადგენად.

კურსი

12

ლექტორი: გიორგი იაშვილი

კურსი მსმენელს შეასწავლის სტატიკური და დინამიური საიტების შექმნას ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული CMS – ის, WordPress – ის გამოყენებით.

კურსი

13

პრაქტიკული უსაფრთხოება

ლექტორი: გიორგი იაშვილი

სასწავლო კურსი მოიცავს თანამედროვე კიბერ თავდასხმების პრაქტიკულ განხილვას და მათ წინააღმდეგ შესაბამისი კიბერ უსაფრთხოების ხელსაწყოების და მეთოდების გამოყენებას. კურსის ფარგლებში განიხილება კიბერ თავდასხმების სხვადასხვა ტიპები, მოხდება მათი იდენტიფიცირება

კურსი

14

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

პროგრამული უზრუნველყოფა არის ყველგან: ლეპტოპებში და დესკტოპებში, მობილურ ტელეფონებში, ენერგოსისტემაში, ჩვენს მანქანებშიც კი. პროგრამული უზრუნველყოფა არის მანქანა, რომელიც მართავს ეკონომიკას და ჩვენს პირად ცხოვრებას. მაგრამ, პროგრამული უზრუნველყოფის გავრცელებულობა და მისი მნიშვნელობა, მას მრავალი თავდასხმის სამიზნედ აქცევს.

კურსი

15

ლექტორი: არჩილ ჩაგელიშვილი

სასწავლო კურსში შეისწავლება კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოება, რაც მსმენელს მისცემს საშუალებას შექმნას დაცული და უსაფრთხო სისტემები.

კურსი

16

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

კურსის ფარგლებში მსმენელი ისწავლის რეალური ანალიტიკური ამოცანების ამოხსნას Python პროგრამირების ენის გამოყენებით. კურსი მოიცავს: ალგორითმებს Python – ის გამოყენებით, ტესტირებასა და გამოსწორებას (testing and debugging) Python-ის გამოყენებით, Python – ში კლასებთან მუშაობას, ალგორითმულ სირთულეებს და მონაცემთა სტრუქტურებს.

კურსი

17

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან სხვადასხვა სისტემების დეტალურ ანალიზს და ამ სისტემებში უსაფრთხოების სუსტი წერტილების დადგენას. ასევე, კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან აღმოჩენილი უსაფრთხოების სუსტი წერტილების გამოყენებით სისტემებში შეღწევას. 

კურსი

18

ლექტორი: გიორგი იაშვილი

კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ღია წვდომაში მყოფი ინფორმაციის მოგროვების, დამუშავების და ანალიზის გაკეთებას. კურსი მოიცავს როგორც OSINT – ის ხელსაწყოების გამოყენებას, ასევე მრავალ პრაქტიკულ მეთოდს ე.წ. მანუალური მიდგომით.

კურსი

19

ფინალური პროექტის ფარგლებში სტუდენტები გამოიყენებენ სპეციალიზაციის  საგნების გავლის დროს მიღებულ ცოდნას. ფინალური პროექტი მოიცავს პრაქტიკულ საკითხებს კიბერ უსაფრთხოების სხვადასხვა მიმართულებებიდან. პროექტის მსვლელობისას სტუდენტები გაიყოფიან ჯგუფებად სპეციალური დავალებების შესასრულებლად. ფინალური პროექტის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტი მიიღებს სპეციალიზაციის სერტიფიკატს 

ლექტორები

სასწავლო კურსების ლექტორები

მაქსიმ იავიჩი

პრეზიდენტი და დამფუძნებელი "SCSA"

გიორგი იაშვილი

დეველოპერთა გუნდის მენტორი"Utoweb"

დავით ბოჭორიშვილი

დეველოპერი "Utoweb"

ლუკა ნაჭყებია

ლექტორი და დეველოპერი"SCSA"

სერგო სიმონოვი

DevOps ინჟინერი / IT მენეჯერი Omedia

ალექს იოანიძე

ქსელის ინჟინერი "Integra"

უპირატესობები

სპეციალიზაციის სერტიფიკატს გააჩნია მრავალი უპირატესობა
 • დასაქმების რეალური პერსპექტივა
 • მაღალი პროფესიონალიზმი
 • პრაქტიკული გამოცდილება
 • უნივერსალური ცოდნა

სპეციალიზაციის საფასური შეადგენს 4200 ლარს
გადახდა შეიძლება განხორციელდეს ოთხ ეტაპად

დაამატეთ კიბერ უსაფრთხოების სპეციალიზაციის სერტიფიკატი სხვა მონაცემებთან ერთად LinkedIn-ის პროფილში

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association