კიბერ უსაფრთხოების სპეციალიზაცია

ისწავლეთ კიბერ უსაფრთხოების საგნების სრული მოდული. გახდით კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტი და მიიღეთ სპეციალიზაციის სერტიფიკატი

პროგრამა დაიწყება 06.11.2022

წარმოდგენილია
სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის მიერ

სპეციალიზაციის შესახებ

კიბერ უსაფრთხოების სპეციალიზაცია წარმოადგენს დღეისთვის აქტუალური საგნების სრულყოფილ სასწავლო პროგრამას. სპეციალიზაციის გავლის შემდეგ, მონაწილეებს  ექნებათ შესაძლებლობა და ყველა საჭირო უნარი იმისათვის, რომ პროფესიონალურ დონეზე გააგრძელონ მუშაობა ისეთი მოთხოვნადი მიმართულებით, როგორიც არის კიბერ უსაფრთხოება და კომპიუტერული მეცნიერება. სრული პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 12 თვეს.

რას ისწავლით

დამწყების დონე

სპეციალიზაციის დაწყება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, სასწავლო მოდული იწყება ნულიდან

აქტუალური საგნები

სპეციალიზაციის ფარგლებში იქნება გავლილი მხოლოდ აქტუალური კიბერ უსაფრთხოების და კომპიუტერული მეცნიერების საგნები

ოპტიმალური დრო

თითოეული სასწავლო მოდულის ხანგრძლივობა შეადგენს 1.5 - 2 თვეს (8 საათი კვირაში), რაც სრულიად საკმარისია საგნის საფუძვლიანი შესწავლისთვის

სპეციალიზაციის სერტიფიკატი

პროგრამის ყველა მოდულის წარმატებით დამთავრების შემდეგ, მიიღებთ სპეციალიზაციის ოფიციალურ სერტიფიკატს

როგორ მუშაობს სპეციალიზაცია

სასწავლო კურსების გავლა

სპეციალიზაცია მოიცავს განსხვავებულ სასწავლო კურსებს. თითოეული კურსის გავლის შემდეგ, სტუდენტი იძენს საჭირო უნარ-ჩვევებს კონკრეტული მიმართულებით. ზოგი ერთი კურსი წარმოადგენს სპეციალიზაციის სხვა კურსის გაგრძელებას, რაც სტუდენტებს აძლევს სიღრმისეულ და პრაქტიკულ ცოდნას. 

სერტიფიკატის მიღება

სპეციალიზაციის წარმატებით გავლის შემდეგ, სტუდენტი მიიღებს სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის ოფიციალურ სერტიფიკატს, რაც იქნება სტუდენტის საფუძვლიანი ცოდნის დამადასტურებელი.

სპეციალიზაციის სასწავლო კურსები

კურსი

1

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

სასწავლო კურსი წარმოადგენს დაპროგრამების მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე, დინამიური და მულტიპარადიგმული ენა „პითონი“. რომელიც თავის თავში მოიცავს ობიექტზე ორინეტირებულ , პროცედურულ, ფუნქციონალურ და იმპერატიულ პროგრამირებას.

კურსი

2

ლექტორი: გიორგი იაშვილი

საგანი მსმენელებს შეასწავლის თუ როგორ უნდა გამოიყენონ უსაფრთხოების ძირითადი მექანიზმები პრაქტიკაზე. აგრეთვე, საგანი შეასწავლის მსმენელებს თუ როგორ უნდა შეაფასონ ცალკეული უსაფრთხოების სცენარი და რა უნდა გაითვალისწინონ ან/და მოიმოქმედონ სხვადასხვა კიბერ საფრთხეების წინაშე. 

კურსი

3

ლექტორი: დავით ტალიაშვილი

სასწავლო კურსი წარმოადგენს ქსელის მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე მიდგომები, რომელიც დაგეხმარებათ ქსელის დაგეგმარებაში და კონფიგურაციაში.

კურსი

4

ლექტორი: დავით ტალიაშვილი

სასწავლო კურსი წარმოადგენს Distance Vector მარშრუტიზაციის პროტოკოლების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე მიდგომები, რომელიც დაგეხმარებათ ქსელის დაგეგმარებაში და კონფიგურაციაში.

კურსი

5

ლექტორი: დავით ბოჭორიშვილი

მსმენელები შეისწავლიან HTML და CSS ტექნოლოგიების გამოყენებით სტატიკური ვებ გვერდების შექმნის ძირითად მეთოდებს. ასევე საგანი მსმენელს შეასწავლის ინტერაქტიულ და ვიზუალურ ეფექტებს HTML და CSS ვებ ტექნოლოგიების გამოყენებით. მსმენელები შეისწავლიან მარკირების ენის ძირითად კონცეფციას და პრაქტიკაზე გამოყენებას.

კურსი

6

ლექტორი: დავით ტალიაშვილი

სასწავლო კურსი წარმოადგენს Link State მარშრუტიზაციის პროტოკოლების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე მიდგომები, რომელიც დაგეხმარებათ ქსელის დაგეგმარებაში და კონფიგურაციაში.

კურსი

7

ლექტორი: თემური თაკალანძე

სასწავლო კურსი წარმოადგენს დაპროგრამების მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე და დინამიური “PHP”, რომელიც თავის თავში მოიცავს ობიექტზე ორინეტირებულ და პროცედურლ პროგრამირებას.

კურსი

8

ლექტორი: დავით ტალიაშვილი

სასწავლო კურსი წარმოადგენს ქსელური უსაფრთხოების პრინიპების გაცნობას. მასში შეისწავლება ლოკალური ქსელის დაცვის პრინციპები.

კურსი

9

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

სტუდენტები გაეცნობიან სიმეტრიული დაშიფვრისა და აუთენტიფიკაციის ცნებებს, აგრეთვე ღია გასაღებით დაშიფვრის, ციფრული ხელმოწერების და გასაღების გავრცელების ცნებებს. მათ ეცოდინებათ გავრცელებული მაგალითები და კრიპტოგრაფიული სქემები, მათ შორის AES, RSA, Diffie-Hellman გასაღები დადგენის პროტოკოლი და ეცოდინებათ, როგორ და როდის უნდა გამოიყენონ ისინი. სტუდენტები შეძლებენ მარტივი კრიპტოგრაფიული გადაწყვეტილებების შედგენას, აგებას და ანალიზს. სტუდენტები შეძლებენ არაუსაფრთხო სქემებზე თავდასხმების რეალიზაციას და არსებული სქემების რეალიზაციას Python-ის პროგრამულ ენაზე.

კურსი

10

ლექტორი: დავით ბოჭორიშვილი

დღეისთვის JavaScript არის ერთ-ერთი მოთხოვნადი და მოქნილი დაპროგრამების ენა, რომელიც გამოიყენება მრავალ სფეროში. JavaScript-ის მეშვეობით შესაძლებელია ინტერაქტიული ვებ გვერდების შექმნა, სერვერთან მოთხოვნების გაგზავნის გარეშე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დაპროგრამების ენის მეშვეობით შეიძლება შეიქმნას დინამიური ვებ სისტემები.

კურსი

11

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს ასწავლოს პროგრამების წერა C++ პროგრამირების ენაზე. კურსის მიზანი ასევე არის სტუდენტებს ასწავლოს C პროგრამირების ენაზე დაწერილი პროგრამების წაკითხვა და გაანალიზება კოდში შესაძლო სუსტი წერტილების დასადგენად.

კურსი

12

ლექტორი: გიორგი იაშვილი

კურსი მსმენელს შეასწავლის სტატიკური და დინამიური საიტების შექმნას ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული CMS – ის, WordPress – ის გამოყენებით.

კურსი

13

პრაქტიკული უსაფრთხოება

ლექტორი: გიორგი იაშვილი

სასწავლო კურსი მოიცავს თანამედროვე კიბერ თავდასხმების პრაქტიკულ განხილვას და მათ წინააღმდეგ შესაბამისი კიბერ უსაფრთხოების ხელსაწყოების და მეთოდების გამოყენებას. კურსის ფარგლებში განიხილება კიბერ თავდასხმების სხვადასხვა ტიპები, მოხდება მათი იდენტიფიცირება

კურსი

14

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

პროგრამული უზრუნველყოფა არის ყველგან: ლეპტოპებში და დესკტოპებში, მობილურ ტელეფონებში, ენერგოსისტემაში, ჩვენს მანქანებშიც კი. პროგრამული უზრუნველყოფა არის მანქანა, რომელიც მართავს ეკონომიკას და ჩვენს პირად ცხოვრებას. მაგრამ, პროგრამული უზრუნველყოფის გავრცელებულობა და მისი მნიშვნელობა, მას მრავალი თავდასხმის სამიზნედ აქცევს.

კურსი

15

ლექტორი: სერგო სიმონოვი

Linux-ით იმართება მსოფლიოს სუპერკომპიუტერების 100%, სერვერების უმეტესობა რომლებიც ინტერნეტს ამარაგებენ, ფინანსური ვაჭრობის უმეტესი ნაწილი მსოფლიოში და ორ მილიარდზე მეტი Android მოწყობილობა.

კურსი

16

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

კურსის ფარგლებში მსმენელი ისწავლის რეალური ანალიტიკური ამოცანების ამოხსნას Python პროგრამირების ენის გამოყენებით. კურსი მოიცავს: ალგორითმებს Python – ის გამოყენებით, ტესტირებასა და გამოსწორებას (testing and debugging) Python-ის გამოყენებით, Python – ში კლასებთან მუშაობას, ალგორითმულ სირთულეებს და მონაცემთა სტრუქტურებს.

კურსი

17

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან სხვადასხვა სისტემების დეტალურ ანალიზს და ამ სისტემებში უსაფრთხოების სუსტი წერტილების დადგენას. ასევე, კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან აღმოჩენილი უსაფრთხოების სუსტი წერტილების გამოყენებით სისტემებში შეღწევას. 

კურსი

18

ლექტორი: გიორგი იაშვილი

კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ღია წვდომაში მყოფი ინფორმაციის მოგროვების, დამუშავების და ანალიზის გაკეთებას. კურსი მოიცავს როგორც OSINT – ის ხელსაწყოების გამოყენებას, ასევე მრავალ პრაქტიკულ მეთოდს ე.წ. მანუალური მიდგომით.

კურსი

19

კურსის ფარგლებში მსმენელი ისწავლის ბუფერის გადავსების თავდასხმებს (Buffer Overflows), Windows – ზე თავდასხმებს ბუფერის გადავსების საშუალებით, პროცესორის რეგისტრების კონტროლს და Linux – ზე თავდასხმებს ბუფერის გადავსების საშუალებით. ამასთან ერთად კურსის ფარგლებში იქნება განხილული მუშაობა ექსპლოიტებთან, მათი მორგება და მოდიფიკაცია, გატეხილ მანქანაზე მავნე ფაილების ატვირთვა, პრივილეგიების გაზრდა, თავდასხმები ვებ აპლიკაციებზე, XSS (cross site scripting), Cookies და სესიების მოპარვა და ასევე SQL ინიექციები. 

კურსი

20

Django არის თავისუფალი (open-source) ფრეიმვორკი ვებ აპლიკაციების და საიტების შესაქმნელად. Django დაწერილია Python პროგრამირების ენაზე. ფრეიმვორკი (framework) – ხელსაწყოების კრებული, რომლის მეშვეობით ხდება ვებ პროგრამების და საიტების შექმნა უფრო სწრაფად და მარტივად ვიდრე ნულიდან ანალოგიური სისტემების შემუშავება. Django – ს გააჩნია საკუთარი აგებულება და ფაილთა სტრუქტურა, რომელიც მუშავდება ე.წ. ძრავის ან ბირთვის მეშვეობით.

კურსი

21

ფინალური პროექტის ფარგლებში სტუდენტები გამოიყენებენ სპეციალიზაციის  საგნების გავლის დროს მიღებულ ცოდნას. ფინალური პროექტი მოიცავს პრაქტიკულ საკითხებს კიბერ უსაფრთხოების სხვადასხვა მიმართულებებიდან. პროექტის მსვლელობისას სტუდენტები გაიყოფიან ჯგუფებად სპეციალური დავალებების შესასრულებლად. ფინალური პროექტის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტი მიიღებს სპეციალიზაციის სერტიფიკატს 

ლექტორები

სასწავლო კურსების ლექტორები

მაქსიმ იავიჩი

პრეზიდენტი და დამფუძნებელი "SCSA"

გიორგი იაშვილი

დეველოპერთა გუნდის მენტორი"Utoweb"

დავით ბოჭორიშვილი

სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის ვებ დეველოპერების გუნდის ხელმძღვანელი, ვებ პენტესტერი

დავით ტალიაშვილი

ქსელების მთავარი სპეციალისტი GPD Host

არჩილ ჩაგელიშვილი

IT დეპარტამენტის ხელმძღვანელი adjarasport

თემური თაკალანძე

Back-end დეველოპერი "Omedia"

125370249_1242865596083319_5211106229509246756_n

გიორგი ახალაია

კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი

სერგო სიმონოვი

DevOps ინჟინერი / IT მენეჯერი Omedia

სპეციალიზაციის სერტიფიკატს გააჩნია მრავალი უპირატესობა

სპეციალიზაციის საფასური შეადგენს 4800 ლარს
გადახდა შეიძლება განხორციელდეს ოთხ ეტაპად

დაამატეთ კიბერ უსაფრთხოების სპეციალიზაციის სერტიფიკატი სხვა მონაცემებთან ერთად LinkedIn-ის პროფილში

რას ამბობენ კურსდამთავრებულები ?

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association