SCSA წარმოგიდგენთ

ბანაკი "ეთიკური ჰაკერი"

პირველი ნაკადი 10.07.2024
მეორე ნაკადი 20.08.2024

რა არის კიბერ ბანაკი ?

კიბერ ბანაკი არის 8 დღიანი ინტენსიური პრაქტიკული პროგრამა, რომელიც წარმოდგენილია სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის მიერ.

საბანაკე პროგრამა მიმდინარეობს 8 დღის მანძილზე. ამ პერიოდში ბანაკის მონაწილეები გადიან ინტენსიურ კურსს კიბერ უსაფრთხოებაში. სასწავლო მოდული მოიცავს კიბერ უსაფრთხოების ძირითად საგნებს და აგრეთვე დამატებით საგნებს. მთლიანი სწავლის პროცესი არის აგებული პრაქტიკულ მუშაობაზე და მოსწავლეები სიამოვნებით ერთვებიან ამა თუ იმ კიბერ უსაფრთხოების აქტივობებში.

კიბერ უსაფრთხოების ბანაკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობაა კიბერ შეჯიბრი. ამ შეჯიბრის ფარგლებში მონაწილე გუნდები წარმოადგენენ თავიანთ პროექტებს. ასევე, შეჯიბრის ერთ-ერთი ეტაპი არის კიბერ უსაფრთხოების კითხვების მთელი ბლოკი.

ძირითადი სასწავლო მოდულის გარდა, პროგრამა მოიცავს სხვადასხვა სახალისო საბანაკე აქტივობებს, რაც განაპირობებს მეგობრულ და გახსნილ გარემოს მთელი პროგრამის მანძილზე.

სასწავლო პროგრამა

ეთიკური ჰაკინგი

კიბერ უსაფრთხოება

კრიპტოგრაფიის საფუძვლები

პროგრამირება

გამოძიება ღია წყაროებით (OSINT)

პროგრამული უზრუნველყოფის საფუძვლები

ვებ დიზაინი

შესავალი
ქსელურ უსაფრთხოებაში

ქსელური
ტექნოლოგიები

დამატებითი საგნები

Linux OS

Adobe Photoshop

Corel Draw

CISCO

ძირითადი ინფორმაცია

ბანაკი ჩატარდება ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე.

ბანაკში ჩართულია მაღალკვალიფიციური პერსონალი საერთაშორისო “COUNSELOR” -ების სერტიფიკატით.

საუკეთესო მოსწავლეებს ექნებათ საშუალება გაიარონ ანაზღაურებადი სტაჟირება!

პაკეტში შედის:

ტრანსპორტირება

სასტუმრო და 3-ჯერადი კვება + სნეკი

სასწავლო პროგრამა- ლექციები

ლოგიკური თამაშები

ექსკურსიები და ტურები

სპორტული აქტივობები

ლოკაცია: სასტუმრო Loft, ბაკურიანი, საქართველო

მონაწილეების ასაკი: 11 - 18

საკონტაქტო ინფორმაცია:

პირობები

პირველი ნაკადი 10.07.2024

წინასწარი რეგისტრაცია

880
  • გადახდა 23.06.2024 - მდე

სტანდარტული რეგისტრაცია

920
  • გადახდა 03.07.2024 - მდე

გვიანი რეგისტრაცია

960
  • გადახდა 09.07.2024 - მდე

მეორე ნაკადი 20.08.2024

წინასწარი რეგისტრაცია

890
  • გადახდა 01.08.2024 - მდე

სტანდარტული რეგისტრაცია

930
  • გადახდა 13.08.2024 - მდე

გვიანი რეგისტრაცია

970
  • გადახდა 19.08.2024 - მდე

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ფორმა

სისტემის უსაფრთხოების აუდიტი

თქვენი IT სისტემების მთლიანი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია (SCSA) გთავაზობთ სისტემის უსაფრთხოების აუდიტს, რათა უზრუნველყოს თქვენი სისტემის ყოვლისმომცველი შეფასება. შეღწევადობის ტესტისგან განსხვავებით, რომელიც ფოკუსირებულია დაუცველობის გამოყენებაზე, უსაფრთხოების აუდიტი უფრო ფართო მიდგომას წარმოადგენს.

SCSA-ს უსაფრთხოების პროფესიონალები ზედმიწევნით შეისწავლიან თქვენს სისტემებს, პოლიტიკებს და პროცედურებს. ისინი განიხილავენ წვდომის კონტროლს, მონაცემთა უსაფრთხოების პრაქტიკას, ქსელის კონფიგურაციას და ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკის დაცვას. ეს სიღრმისეული ანალიზი გვეხმარება სისუსტეების და სფეროების, იდენტიფიცირებაში, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ თავდამსხმელებმა და სადაც შესაბამისობის რეგულაციები შესაძლოა სრულად არ იყოს დაცული.

აუდიტის შემდეგ, SCSA წარუდგენს დეტალურ ანგარიშს, სადაც აღწერილი იქნება უსაფრთხოების ხარვეზები, პოტენციური რისკები და რეკომენდებული გაუმჯობესებები. ეს საშუალებას გაძლევთ პრიორიტეტულად დაგეგმოთ მოქმედებები თქვენი სისტემების გასაძლიერებლად და შექმნათ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სისტემა. აუდიტის დროს გამოვლენილი დაუცველობის და ნაკლოვანებების პროაქტიული მოგვარებით, თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად შეამციროთ მონაცემთა დარღვევისა და კიბერშეტევების რისკი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association