აუდრიუს ლოპატა

დრ. ა. ლოპატა არის კაუნასის ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის პროფესორი, გამოყენებითი მეცნიერების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ასევე ინფორმაციული სისტემების და კიბერ უსაფრთხოების და ბიზნეს ინფორმატიკის სწავლებების ხელმძღვანელი. მას აქვს განათლების, IT პროექტების მენეჯმენტის და მონაცემთა დაცვის სტანდარტების მიმართულებით მუშაობის 25 წლიანი გამოცდილება. მისი კვლევის ინტერესებია პროცესების მაინინგი, მოდელებზე დაფუძნებული ინჟინერია, ბიზნეს პროცესების მოდელირება, პრობლემური დომეინების ანალიზი და მომხმარებელთა მოთხოვნების დაზუსტების ტექნიკები და მეთოდები. მას გამოქვეყნებული აქვს 60-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი და 4 წიგნი. ის არის სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო პროგრამების ექსპერტი და მოწვეული სპიკერი.

სისტემის უსაფრთხოების აუდიტი

თქვენი IT სისტემების მთლიანი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია (SCSA) გთავაზობთ სისტემის უსაფრთხოების აუდიტს, რათა უზრუნველყოს თქვენი სისტემის ყოვლისმომცველი შეფასება. შეღწევადობის ტესტისგან განსხვავებით, რომელიც ფოკუსირებულია დაუცველობის გამოყენებაზე, უსაფრთხოების აუდიტი უფრო ფართო მიდგომას წარმოადგენს.

SCSA-ს უსაფრთხოების პროფესიონალები ზედმიწევნით შეისწავლიან თქვენს სისტემებს, პოლიტიკებს და პროცედურებს. ისინი განიხილავენ წვდომის კონტროლს, მონაცემთა უსაფრთხოების პრაქტიკას, ქსელის კონფიგურაციას და ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკის დაცვას. ეს სიღრმისეული ანალიზი გვეხმარება სისუსტეების და სფეროების, იდენტიფიცირებაში, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ თავდამსხმელებმა და სადაც შესაბამისობის რეგულაციები შესაძლოა სრულად არ იყოს დაცული.

აუდიტის შემდეგ, SCSA წარუდგენს დეტალურ ანგარიშს, სადაც აღწერილი იქნება უსაფრთხოების ხარვეზები, პოტენციური რისკები და რეკომენდებული გაუმჯობესებები. ეს საშუალებას გაძლევთ პრიორიტეტულად დაგეგმოთ მოქმედებები თქვენი სისტემების გასაძლიერებლად და შექმნათ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სისტემა. აუდიტის დროს გამოვლენილი დაუცველობის და ნაკლოვანებების პროაქტიული მოგვარებით, თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად შეამციროთ მონაცემთა დარღვევისა და კიბერშეტევების რისკი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association