ასოციაციის მიზნები

სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის მთავარი მიზანი არის კიბერ უსაფრთხოების როგორც სამეცნიერო, ასევე პრაქტიკული კუთხით განვითარება. ამ დარგის განვითარება და პოპულარიზაცია როგორც ლოკალურ, ასევე საერთაშორისო დონეზე.

ჩვენ ძირითად მიზნებს წარმოადგენს:

  • კიბერ უსაფრთხოების ახალი პროდუქტების შემუშავება
  • არსებული პროდუქტების შეფასება, ანალიზი და რეკომენდაციების მიცემა
  • უნივერსიტეტებსა და სკოლებში კიბერ უსაფრთხოების დარგის დაფუძნება და მომავალი განვითარება 
  • კიბერ უსაფრთხოების დარგში კიბერ უსაფრთხოების ტრენინგების და სემინარების ჩატარება
  • სამეცნიერო და პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების კონფერენციების ორგანიზება
  • სამეცნიერო პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების ჟურნალის განვითარება

თანამშრომლობის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association