ასოციაციის მიზნები

სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის მთავარი მიზანი არის კიბერ უსაფრთხოების როგორც სამეცნიერო, ასევე პრაქტიკული კუთხით განვითარება. ამ დარგის განვითარება და პოპულარიზაცია როგორც ლოკალურ, ასევე საერთაშორისო დონეზე.

ჩვენ ძირითად მიზნებს წარმოადგენს:

  • კიბერ უსაფრთხოების ახალი პროდუქტების შემუშავება
  • არსებული პროდუქტების შეფასება, ანალიზი და რეკომენდაციების მიცემა
  • უნივერსიტეტებსა და სკოლებში კიბერ უსაფრთხოების დარგის დაფუძნება და მომავალი განვითარება 
  • კიბერ უსაფრთხოების დარგში კიბერ უსაფრთხოების ტრენინგების და სემინარების ჩატარება
  • სამეცნიერო და პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების კონფერენციების ორგანიზება
  • სამეცნიერო პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების ჟურნალის განვითარება

თანამშრომლობის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

სისტემის უსაფრთხოების აუდიტი

თქვენი IT სისტემების მთლიანი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია (SCSA) გთავაზობთ სისტემის უსაფრთხოების აუდიტს, რათა უზრუნველყოს თქვენი სისტემის ყოვლისმომცველი შეფასება. შეღწევადობის ტესტისგან განსხვავებით, რომელიც ფოკუსირებულია დაუცველობის გამოყენებაზე, უსაფრთხოების აუდიტი უფრო ფართო მიდგომას წარმოადგენს.

SCSA-ს უსაფრთხოების პროფესიონალები ზედმიწევნით შეისწავლიან თქვენს სისტემებს, პოლიტიკებს და პროცედურებს. ისინი განიხილავენ წვდომის კონტროლს, მონაცემთა უსაფრთხოების პრაქტიკას, ქსელის კონფიგურაციას და ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკის დაცვას. ეს სიღრმისეული ანალიზი გვეხმარება სისუსტეების და სფეროების, იდენტიფიცირებაში, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ თავდამსხმელებმა და სადაც შესაბამისობის რეგულაციები შესაძლოა სრულად არ იყოს დაცული.

აუდიტის შემდეგ, SCSA წარუდგენს დეტალურ ანგარიშს, სადაც აღწერილი იქნება უსაფრთხოების ხარვეზები, პოტენციური რისკები და რეკომენდებული გაუმჯობესებები. ეს საშუალებას გაძლევთ პრიორიტეტულად დაგეგმოთ მოქმედებები თქვენი სისტემების გასაძლიერებლად და შექმნათ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სისტემა. აუდიტის დროს გამოვლენილი დაუცველობის და ნაკლოვანებების პროაქტიული მოგვარებით, თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად შეამციროთ მონაცემთა დარღვევისა და კიბერშეტევების რისკი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association