+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

უახლოესი კურსები

ყველა კურსი

საოფისე პროგრამები

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა  შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  გიორგი იაშვილი – სამეცნიერო

იხილეთ სრულად »

გამოყენებითი უსაფრთხოება

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა  შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  გიორგი იაშვილი – სამეცნიერო

იხილეთ სრულად »

პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოება

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 12 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  გიორგი იაშვილი – კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი; სამეცნიერო

იხილეთ სრულად »

Python დაპროგრამების ენა

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა (20 გაკვეთილი) შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  მაქსიმ იავიჩი –

იხილეთ სრულად »

ვებ საიტის SEO ოპტიმიზაცია

 შეხვედრების რაოდენობა:  10 შეხვედრა  შეხვედრის ხანგრძლივობა:  2 საათი  მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა:  10 მსმენელი  კურსის საფასური:  150 ლარი  საფასური SCSA წევრებისთვის:

იხილეთ სრულად »

ორგანზომილებიანი გრაფიკა – Adobe Photoshop

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა (20 გაკვეთილი) შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  გიორგი იაშვილი –

იხილეთ სრულად »

ალგორითმები PYTHON -ზე

 შეხვედრების რაოდენობა:  10 შეხვედრა  შეხვედრის ხანგრძლივობა:  2 საათი  მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა:  15 მსმენელი  კურსის საფასური:  250 ლარი  საფასური SCSA წევრებისთვის:

იხილეთ სრულად »

ეთიკური ჰაკინგი დამწყებიდან Intermediate-მდე

  შეხვედრების რაოდენობა: 10 (20 გაკვეთილი) შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  კიბერ უსაფრთხოების

იხილეთ სრულად »

უსაფრთხო ვებ საიტები WordPress + HTML / CSS

  შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა  შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 12 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  გიორგი იაშვილი –

იხილეთ სრულად »

კრიპტოგრაფია

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა  შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  მაქსიმ იავიჩი – კავკასიის

იხილეთ სრულად »

პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა  შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  მაქსიმ იავიჩი – კავკასიის

იხილეთ სრულად »

PHP + MySQL

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა  შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  არტურო არაქელიანი – უფროსი

იხილეთ სრულად »

შესავალი ქსელებში

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა  შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  ალექსი იოანიძე – ინტეგრა,

იხილეთ სრულად »

ვექტორული გრაფიკა – Corel Draw

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა  შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  გიორგი იაშვილი – სამეცნიერო

იხილეთ სრულად »

შესავალი web ტექნოლოგიებში

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა  შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი სასწავლო კურსის ლექტორი:  გიორგი იაშვილი – სამეცნიერო

იხილეთ სრულად »
Back to top