ჩვენი მომსახურება

სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის გუნდი აქტიურად თანამშრომლობს კერძო და საჯარო ორგანიზაციებთან მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. ჩვენი სპეციალისტები არიან მსოფლიოს წამყვანი ორგანიზაციების მიერ აკრედიტებული და სერტიფიცირებული სპეციალისტები. ამასთანავე, SCSA არის BitSentinel-ის ოფიციალური წარმომადგენელი რეგიონში.

ჩვენ გთავაზობთ კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებით მომსახურებების ფარტო სპექტრს. გარდა ქვემოთ შემოთავაზებული მომსახურებებისა, შსესაძლებელია თქვენი საჭიროებების ინდივიდუალურად განხილვა და თანამშრომლობის ფორმატზე შეთანხმება.

ვებსაიტების და კომპიუტერული ქსელების შეღწევადობის ტესტირება (penetration testing)

შეღწევადობის ტესტირების დროს ჩვენი სპეციალისტები აფასებენ სისტემის უსაფრთხოების დონეს დამატებითი წვდომის გარეშე (გარედან). სისტემაში იძებნება უსაფრთხოების პრობლემები და ამის გამოყენებით ცდილობენ სისტემაში შეღწევას. ამ აქტივობის მიზანი არის სისტემაზე კონტროლის მოპოვება. შეღწევადობის ტესტირების შედეგად კლიენტს ვაწვდით მისი სისტემის უსაფრთხოებაზე და არსებულ სისუსტეებზე დეტალურ ინფორმაციას და შესაბამის რეკომენდაციებს უსაფრთხოების პრობლემების მოგვარებისთვის.

სისტემის უსაფრთხოების აუდიტი

უსაფრთხოების აუდიტის დროს ჩვენი სპეციალისტები აფასებენ ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების დონეს დამატებითი წვდომის გამოყენებით (შიგნიდან). უსაფრთხოების აუდიტის პროცესში ასევე ხდება სისტემის მომხმარებლების ან/და თანამშრომლების უსაფრთხოების მიმართულებით დონის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ტრენინგების დაგეგმვა. უსაფრთხოების აუდიტის შედეგად ხდება ობიექტის ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების დონის შესახებ დეტალურ ინფორმაციის და შესაბამისი რეკომენდაციების კლიენტისთვის მიწოდება.

კიბერუსაფრთხოების კორპორატიული ტრენინგები

თითოეული ტრენინგის პროგრამა მუშავდება ორგანიზაციის საჭიროებების ან/და მოთხოვნების საფუძველზე.  კიბერუსაფრთხოების ტრენინგები შესაძლოა იყოს ორიენტირებული ორგანიზაციის თანამშრომლებზე, მენეჯერებზე, ტოპ მენეჯერებზე ან IT პერსონალზე.

ვებსაიტებისთვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

ვებსაიტებებზე უსაფრთხოების ფუნქციების დამატება ან/და გამართვა. აგრეთვე შესაძლებელია უსაფრთხოების სისტემატიური მხარდაჭერა.

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკების შემუშავება და მართვა

ჩვენი ექსპერტთა გუნდი შეიმუშავებს თქვენს კომპანიაზე მორგებულ ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკას, პროცედურებსა და გაიდლაინებს, რათა დაიცვას თქვენი მონაცემები არაავტორიზებული წვდომისგან, მონაცემთა გაჟონვისაგან და შესაბამისობის რისკებისგან. ჩვენ გთავაზობთ ბიზნესზე მორგებულ პოლიტიკას, რისკების შეფასებას და თანამშრომლების ტრენინგს საფრთხეების შესამცირებლად და სენსიტიური მონაცემების დასაცავად. ჩვენი სერვისით თქვენ უზრუნველყოფთ ინდუსტრიის სტანდარტების დაცვას, უსაფრთხოების რისკების მინიმუმამდე შემცირებასა და თქვენი რეპუტაციის დაცვას. ჩვენ დაგეხმარებით შეიმუშაოთ და დანერგოთ ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკები, რომელიც თავსებადია როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ რეგულაციებთან.

GDPR შესაბამისობის სერვისი

წარმოგიდგენთ ჩვენს უახლეს GDPR შესაბამისობის სერვისს. როგორც კიბერუსაფრთხოების წამყვანი კომპანია, ჩვენ გთავაზობთ ყოვლისმომცველ გადაწყვეტილებებს, სფეროს ექსპერტების კონსულტაციას, გამარტივებულ პროცესებსა და მოწინავე ინსტრუმენტებს, რათა თქვენი ბიზნესი აკმაყოფილებდეს ყველა მარეგულირებელ მოთხოვნას. ჩვენი სერვისი ასევე მოიცავს მონაცემთა შეფასებას, კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განხორციელებას და პერსონალის ტრენინგს. ჩვენ დაგეხმარებით დაიცვათ მომხმარებლის კონფიდენციალურობა, უზრუნველყოთ მონაცემთა კანონიერი დამუშავება და მინიმუმამდე დაიყვანოთ შეუსაბამობის რისკი. ჩვენი გამოცდილებით, ძლიერი ხელსაწყოებით და პროაქტიული მიდგომით დაგეხმარებით მოიპოვოთ თქვენი მომხმარებლების ნდობა და დააკმაყოფილოთ GDPR სტანდარტი.

ვებსაიტის და ქსელის შეღწევადობის ტესტირება

სისტემის უსაფრთხოების აუდიტი

კორპორატიული კიბერუსაფრთხოების ტრენინგი

ვებსაიტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

ინფორმაციის უსაფრთხოების პოლიტიკა

GDPR შესაბამისობა

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association