სპეციალიზაცია ვებ დეველოპერი

დაწყების თარითი: 14/03/2024

სამშაბათი და ოთხშაბათი 19:00-21:00

სპეციალიზაციის შესახებ

ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ვებ საიტების და აპლიკაციების მიმართულება ხდება სულ უფრო და უფრო მოთხოვნადი. ვებ დეველოპერის სპეციალიზაციის ფარგლებში მონაწილეები შეისწავლიან ვებ ტექნოლოგიების მიმართულებით აქტუალურ საგნებს, ისეთებს, როგორიცაა HTML / CSS და JavaScript ტექნოლოგიები, ამასთან ერთან, სპეციალიზაციის ფარგლებში ისწავლება CMS WordPress – ის გაძლიერებული გამოყენება და დღეისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული React JS ბიბლიოთეკა. სპეციალიზაციის ბოლოს, მონაწილეებს ექნებათ შესასრულებელი ფინალური პროექტი, რომლის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის სახელით გაიცემა სპეციალიზაციის სერტიფიკატი. აღსანიშნავია, რომ წარმატებულ კურსდამთავრებულებს სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაცია დაეხმარება და გაუწევს რეკომენდაციას დარგის ორგანიზაციებთან კომუნიკაციის დროს.

სპეციალიზაციის ფარგლებში მსმენელები დაეუფლებიან ვებ დეველოპერის პროფესიას და კურსის დამთავრებისთანავე დამოუკიდებლად შეძლებენ:

–          ძირითადი ვებ ტექნოლოგიების პრაქტიკაში გამოყენებას;

–          მუშაობას Markup – ის სპეციალისტის მიმართულებით;

–          მუშაობას front-end დეველოპერის პოზიციაზე;

–          მუშაობას WordPress full stack დეველოპერის პოზიციაზე.

ვისთვის არის ეს სპეციალიზაცია?

 • დამწყები ვებ დეველოპერებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ მეტი გამოცდილება და პრაქტიკული ცოდნა;
 • საკუთარი ბიზნესის მქონე პირებისთვის, ვისაც სურთ თავისი პროექტების გაციფრულება და მართვა ონლაინ;
 • ნებისმიერი მსურველისთვის, ვისაც აინტერესებს ვებ დეველოპმენტის მიმართულება.

5 თვე

სასწავლო სპეციალიზაციის ჯამური ხანგრძლივობა

990 ლარი

სპეციალიზაციის პროგრამის სრული საფასური

მონაწილეობა

პროგრამაში მონაწილეობა ხდება გასაუბრების საფუძველზე

საგნების ჩამონათვალი

HTML CSS

მსმენელები შეისწავლიან HTML და CSS ტექნოლოგიების გამოყენებით სტატიკური ვებ გვერდების შექმნის ძირითად მეთოდებს. ასევე საგანი მსმენელს შეასწავლის ინტერაქტიულ და ვიზუალურ ეფექტებს ვებ HTML და CSS ტექნოლოგიების გამოყენებით. მსმენელები შეისწავლიან მარკირების ენის ძირითად კონცეფციას და პრაქტიკაზე გამოყენებას.

კურსის ხანგრძლივობა: 10 შეხვედრა/20 საათი

შეხვედრა 1.

 • რა არის HTML;
 • რა არის HTML/CSS და რისთვის არის ის საჭირო (ზოგადი მიმოხილვა);
 • კოდის რედაქტორების გარჩევა (sublime, visual code);
 • HTML დოკუმენტის სტრუქტურა;
 • HTML ძირითადი ტერმინები;
 • ტექსტთან მუშაობა, სურათების და ლინკების დადება, ფორმატირება;
 • inspect elements;

 საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 2.

 • HTML ძირითადი ტერმინები;
 • სიები, ცხრილები (lists, tables)
 • CSS ძირითადი ტერმინები (ტექსტებთან მუშაობა, რედაქტირება, ფერი, შრიფტი);
 • CSS გამოყენება და დოკუმენტის სტრუქტურა;
 • პროექტისათვის დოკუმენტების ორგანიზება;

 საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 3.

HTML და CSS ურთიერთობა

 • დაჯგუფების div ელემენტები;
 • სელექტორები (კლასები, იდენტიფიკატორები, უნივერსალური სელექტორები);
 • ცხრილის სტილიზაცია;

HTML

 • მუშაობა ფორმებთან (forms);
 • გვერდის სემანტიკური სტრუქტურა;

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 4.

HTML და CSS3 თან მუშაობა

 • ბლოკისებრივი მოდელი (გარე დაშორება, შიდა დაშორება);
 • ჩარჩოებთან მუშაობა (borders);
 • მუშაობა ფონებთან (backgrounds);

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 5.

CSS3

 • თვისება display;
 • მუშაობა FlexBox-თან;

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 6.

CSS3

 • FlexBox – გაგრძელება;
 • iframe – ის თვისებები და მუშაობა;
 • font-face, ფონტები და შესაბამისი ფორმატები ვებისთვის;

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 7.

CSS3

 • ტრანსფორმირება (ბრუნვა, მასშტაბირება, გადაადგილება, დახრა);
 • გადასვლები;
 • ანიმაციასთან მუშაობა;

JavaScript

 • რა არის მოკლე მიმოხილვა. ცვლადები, მათემატიკური ოპერაციები, მნიშვნელობების ტიპები, მონაცემების გარდაქმნა;

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 8.

CSS 3

 • რესპონსივ ვებგვერდი;
 • @media-ს გამოყენება;

JavaScript

 • მასივები, პირობითი კონსტრუქციები;
 • ფუნქციები;
 • ციკლები;

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 9.

JavaScript

 • Dom(Document Object Model), ელემენტების შექმნა, დამატება წაშლა, ელემენტებზე სტილის შეცვლა;

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება

შეხვედრა 10.

JavaScript

 • Dom(Document Object Model), მოვლენები (event);
 • გამეორება მასალების რაც გაც გავიარეთ;

გამოცდა

JavaScript

დღეისთვის JavaScript არის ერთ-ერთი მოთხოვნადი და მოქნილი დაპროგრამების ენა, რომელიც გამოიყენება მრავალ სფეროში. JavaScript-ის მეშვეობით შესაძლებელია ინტერაქტიული ვებ გვერდების შექმნა, სერვერთან მოთხოვნების გაგზავნის გარეშე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დაპროგრამების ენის მეშვეობით შეიძლება შეიქმნას დინამიური ვებ სისტემები.

კურსის ხანგრძლივობა: 10 შეხვედრა/20 საათი

შეხვედრა 1 – შესავალი

 • რა არის JavaScript;
 • მიმოხილვა თუ როგორ მუშაობს JavaScript

ცვლადები, მათემატიკური ოპერაციები, მონაცემთა ტიპები, მონაცემების გარდაქმნა

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება
შეხვედრა 2
 – კონსტრუქციები

 • პირობითი ოპერატორები;
 • ფუნქციები JavaScript-ში

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება

შეხვედრა 3 – ობიექტები და ფუნქციები

 • ობიექტები JavaScript-ში;
 • ციკლები;
 • მასივები

შეხვედრა 4 – მეთოდები

 • String მეთოდები;
 • Array მეთოდები;

 საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება

შეხვედრა 5 – DOM

 • DOM (Document Object Model) – ელემენეტები და თვისებები;
 • DOM (Document Object Model)- ელემენტების შექმნა, დამატება

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება

შეხვედრა 6 – DOM

 • DOM events;
 • DOM Tree Nodes

 საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

შეხვედრა 7 – BOM

 • BOM (Browser Object Model)

 საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

შეხვედრა 8 – jQuery

 • jQuery ბიბლიოთეკა;
 • ფორმები, კონტროლი (Forms, Controls)

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება

შეხვედრა 9 – JSON და Ajax

 • JSON ტექნოლოგია;
 • Ajax ტექნოლოგია

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება

შეხვედრა 10 – Web storage

 • Web storage – თან მუშაობა;
 • განვლილი მასალის მიმოხილვა და პროექტი

გამოცდა

CMS WordPress

კურსი მსმენელს შეასწავლის სტატიკური და დინამიური საიტების შექმნას ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული CMS – ის, WordPress – ის გამოყენებით. კურსის ფარგლებში განიხილება როგორც სტატიკური, ასევე დინამიური ელემენტების დამუშავება შესაბამისი ფუნქციების და სტრუქტურების გამოყენებით.

კურსის ხანგრძლივობა: 10 შეხვედრა/20 საათი

შეხვედრა 1.
WordPress – ის ინსტალაცია და სამუშაო გარემოს მორგება; ძირითადი ფუნქციები, პლაგინები, მუშაობა გვერდებთან და ჩანაწერებთან.

შეხვედრა 2.

თემები WordPress-ში; ახალი თემის რეგისტრაცია; თემის ძირითადი ფაილები; შაბლონების იერარქია; სტილების და სკრიპტების დაკავშირება; საიტის სტრუქტურა – header და footer; შესავალი hook-ებში; function.php ფაილი.

შეხვედრა 3.

WordPress მენიუები; ახალი მენიუს რეგისტრაცია; დინამიური მენიუები; მენიუს ლოკაციები თემაში; სტილები მენიუსთვის; აქტიური მენიუ და ქვემენიუები.

შეხვედრა 4.

საიდბარი (sidebar) WordPress-ში; განსხვავებული შიგთავსი სხვადასხვა გვერდებისთვის; sidebar.php ფაილი; ვიჯეტების რეგისტრაცია; დინამიური საიდბარები; ვიჯეტების ვიზუალური მხარე; კატეგორიების გვერდი და მისი სტილიზაცია.

შეხვედრა 5.

ჩანაწერები WordPress-ში; ჩანაწერების ვიზუალური მხარე; დინამიური კომპონენტები ჩანაწერებში; კატეგორიების და ტეგების დინამიური გამოყვანა; ჩანაწერის სურათების რეგისტრაცია; ფილტრების დამატება.

შეხვედრა 6.

ჰუკები და მოქმედებები (hooks and actions); ჰუკების სტრუქტურა და მუშაობის პრინციპები; ჰუკების პრიორიტეტები; მუშაობა single.php-სთან; საკუთარი მოქმედების შექმნა; შორტკოდები (shortcode) WordPress-ში; საკუთარი შორტკოდის შექმნა.

შეხვედრა 7.

ჩანაწერების შაბლონები; ჩანაწერების ფორმატები; ახალი ფორმატების დამატება; გვერდების ფორმატები; სხვა ჩანაწერების ტიპების ფორმატები; მორგებული ჩანაწერის ტიპები (custom post types); ახალი ტაქსონომიების შექმნა.

შეხვედრა 8.

მორგებული ველები WordPress-ში (custom fields); მუშაობა პლაგინთან Advanced Custom Fields; მორგებული ველების გამოყვანა; გრაფიკული გამოსახულების გამოყვანა.

შეხვედრა 9.

მუშაობა ფორმებთან WordPress-ში; contacts.php ფაილი; ფორმის შექმნა CF7 – ის გამოყენებით; ფორმის სტილიზაცია; შვილობილი თემები WordPress-ში; შვილობილი თემების შაბლონების შექმნა.

შეხვედრა 10.

WordPress SEO; სწორი SEO სტრუქტურის შექმნა და ელემენტების დამატება; უსაფრთხოების მექანიზმები WordPress-ში; დირექტორიების და ფაილების დაცვა; უსაფრთხოების ნორმები ფორმატებისთვის.

გამოცდა

React JS

React გამოიყენება ვებ და მობილური აპლიკაციებისთვის. React საშუალებას აძლევს დეველოპერებს შექმნან მასშტაბური ვებ აპლიკაციები, რომლებსაც შეუძლიათ მონაცემების შეცვლა, გვერდის გადატვირთვის გარეშე. სასწავლო კურსი პრაქტიკული მაგალითებით იქნება დატვირთული, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტის ცოდნის გაღრმავებას front-end ტექნოლოგიების მიმართულებით.

კურსის ხანგრძლივობა: 10 შეხვედრა/20 საათი

შეხვედრა 1 – შესავალი.

1. რა არის React
2. რა არის npm/npx
3. რა არის Babel
4. რა არის JSX

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

შეხვედრა 2 – React გარემო.

1. React გარემო
2. React საწყისები
3. React კომპონენტების განხილვა
a. props
4. React Lists

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

შეხვედრა 3 – ივენთები, სტილები     

 1. ივენთები
 2. სტილები
  1. Css, ClassName
  2. Dynamic Styles

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

შეხვედრა 4 – Functional Component. 

 1. Functional Component
 2. UseState
 3. Render List, Conditional Logic
 4. Fragments

 საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

შეხვედრა 5 – Class 

 1. რა არის OOP
 2. როგორ გამოვიყენოთ Class
 3. პრაქტიკული მაგალითები

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

შეხვედრა 6 – Class-base Components.. 

 1. Class-base Component
 2. Class VS Functional Component

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

შეხვედრა 7

 1. Handling Side Effects,
 2. useref
 3. useContext

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

 შეხვედრა 8 – Forms, Validation.

 1. ფორმებზე მუშაობა
 2. ვალიდაცია

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

შეხვედრა 9 – HTTP REQUEST.. 

 1. Http Request
 2. async, await

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

შეხვედრა 10 – MPA

 1. Multi-Page-Application
  1. Router
  2. Link

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

შეხვედრა 11 – MPA 

1.React-router

 1. useParam

2.pagination

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოების შესრულება;

შეხვედრა 12 – საბოლოო პროექტი

 1. განვლილი მასალის მიმოხილვა
 2. ქვიზი
 3. შესასრულებელი პროექტის განხილვა

გამოცდა

HTML CSS

მსმენელები შეისწავლიან HTML და CSS ტექნოლოგიების გამოყენებით სტატიკური ვებ გვერდების შექმნის ძირითად მეთოდებს. ასევე საგანი მსმენელს შეასწავლის ინტერაქტიულ და ვიზუალურ ეფექტებს ვებ HTML და CSS ტექნოლოგიების გამოყენებით. მსმენელები შეისწავლიან მარკირების ენის ძირითად კონცეფციას და პრაქტიკაზე გამოყენებას.

JavaScript

დღეისთვის JavaScript არის ერთ-ერთი მოთხოვნადი და მოქნილი დაპროგრამების ენა, რომელიც გამოიყენება მრავალ სფეროში. JavaScript-ის მეშვეობით შესაძლებელია ინტერაქტიული ვებ გვერდების შექმნა, სერვერთან მოთხოვნების გაგზავნის გარეშე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დაპროგრამების ენის მეშვეობით შეიძლება შეიქმნას დინამიური ვებ სისტემები.

CMS WordPress

კურსი მსმენელს შეასწავლის სტატიკური და დინამიური საიტების შექმნას ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული CMS – ის, WordPress – ის გამოყენებით. კურსის ფარგლებში განიხილება როგორც სტატიკური, ასევე დინამიური ელემენტების დამუშავება შესაბამისი ფუნქციების და სტრუქტურების გამოყენებით.

React JS

React გამოიყენება ვებ და მობილური აპლიკაციებისთვის. React საშუალებას აძლევს დეველოპერებს შექმნან მასშტაბური ვებ აპლიკაციები, რომლებსაც შეუძლიათ მონაცემების შეცვლა, გვერდის გადატვირთვის გარეშე. სასწავლო კურსი პრაქტიკული მაგალითებით იქნება დატვირთული, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტის ცოდნის გაღრმავებას front-end ტექნოლოგიების მიმართულებით.

ფინალური პროექტი

ფინალური პროექტის ფარგლებში სტუდენტები გამოიყენებენ სპეციალიზაციის საგნების გავლის დროს მიღებულ ცოდნას. ფინალური პროექტი მოიცავს პრაქტიკულ საკითხებს ვებ პროგრამირების სხვადასხვა მიმართულებებიდან. პროექტის მსვლელობისას სტუდენტები გაიყოფიან ჯგუფებად სპეციალური დავალებების შესასრულებლად. ფინალური პროექტის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტი მიიღებს სპეციალიზაციის სერტიფიკატს.

სპეციალიზაციის ლექტორები

ავთანდილ კაკაჩიშვილი

Making Science & Sweeft WordPress დეველოპერი; სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის ლექტორი.

დავით ბოჭორიშვილი

სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის ვებ დეველოპერების გუნდის ხელმძღვანელი, ვებ პენტესტერი.

რეგისტრაცია და საკონტაქტო

სპეციალიზაციის საფასურის გადახდა შესაძლებელია 2 ნაწილად

დაწყების თარიღი: 14/03/2024

ორშაბათი და ხუთშაბათი: 19:00-21:00

პროგრამის საფასური: 990 ლარი

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association