სერგეი გნატიუკი

კიბერ უსაფრთხოების და CIIP ექსპერტი, წამყვანი კიბერუსაფრთხოების მკვლევარი R&D Lab-ში. არის მეცნიერებათა დოქტორი კიბერ უსაფრთხოებაში, ნაციონალური ასაავიაციო უნივერსიტეტის (კიევი, უკრაინა) პროფესორი IT უსაფრთხოების აკადემიურ დეპარტამენტში

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association