დავით ნოზაძე

ინფორმაციულ ტექნოლოგიების დოქტორანტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლის მოწვეული ლექტორი. აქტიურად მნონაწილეობს საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში. დავით ნოზაძე აქტიურად დაკავებულია სასკოლო საქმიანობით უკვე 18 წელია პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა საქართველოს წამყვან სკოლებში როგორებიცაა თბილისის N1 საჯარო სკოლა და კერძო სკოლა ,,ევროპული სკოლა“. დავითი ასევე აქტიურად თანამშრომლობს განათლებისადა მეცნიერების სამინისტროსთან ისტ კუთხით – 2005 წლიდან არის ისტ ტრენერ-კონსულტანტი სხვადასხვა მიმართულებით. დავითის მოსწავლეები იმარჯვებენ და წარმატებებს აღწევენ სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებებში. დავითს აქვს მაღალი გამოცდილება პროგრამირების კუთხით და ამ მიმართულებითაც ის აქტიურად არის ჩართული ტექნოპარკთან სხვადასხვა პროექტების განსახორციელებლად. დავითი აქტიურად მუშაობს კიბერბულინგის მიმართულებით

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association