გიორგი თომაძე

   თსუ-ს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამის სტუდენტი.
    გავლილი მაქვს SCSA-ს არაერთი კურსი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association