ლევანი შაინიძე

მე ვარ ლევანი შაინიძე 22 წლის, ვსწავლობ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, ვარ II კურსის სტუდენტი

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association