მარი მალვენიშვილი

მარი მალვენიშვილი არის კიბერუსაფრთხოების საგანმანათლებლო & კვლევითი ცენტრის (CYSEC) დამფუძნებელი, რომელსაც აქვს კიბერუსაფრთხოების სფეროში მუშაობის ათ წელზე მეტი გამოცდილება. ის გახლავთ ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისა და ჯორჯ მარშალის უსაფრთხოების კვლევითი ცენტრის კურსდამთავრებული და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორობის კანდიდატი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association