კიბერ უსაფრთხოება და OSINT

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა (20 გაკეთილი)

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორი:

ქეთევან გრძელიძე – სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტი; პროექტების მენეჯერი; კავკასიის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი.

ამირან ბერიანიძე – სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტი; აიტი სპეციალისტი.

სასწავლო კურსის ანოტაცია:

კურსის განმავლობაში თქვენ შეისწავლით კიბერ უსაფრთხოებისა და ეთიკური ჰაკინგის ფუნდამენტურ კონცეფციებს, Linux ოპერაციული სისტემის საფუძვლებს, კრიპტოგრაფიისა და ვებ-უსაფრთხოების ძირითად პრინციპებს, ინფორმაციის მოძიებისათვის ღია წყაროების გამოყენებას, მიდგომებს, ინსტრუმენტებს და ტექნიკებს, რათა უზრუნველყოთ თქვენი დაცულობა კიბერ სივრცეში და შეიძინოთ საჭირო უნარ-ჩვევები.

კურსის განმავლობაში, ისეთი ინსტრუმენტების გამოყენებით როგორებიცაა Google Dork, Maltego, Shodan, Metasploit, WPScan შეისწავლით სხვადასხვა ტიპის სისტემებთან მუშაობას და მათგან ინფორმაციის შეგროვების, ანალიზის და შეტევის დაგეგმვის მეთოდებს და განახორციელებთ ეთიკურ შეტევას მოწყვლად სისტემაზე. კურსის განმავლობაში შეიძენთ გამოცდილებას, თუ როგორ მუშაობენ ჰაკერები, გამომძიებლები თუ ჟურნალისტები სხვადასხვა ინსტრუმენტებთან და რა დანიშნულება აქვთ მათ.

კურსის ბოლოს, თქვენ გექნებათ ცოდნა და უნარ-ჩვევები რომ შეძლოთ კიბერ სივრცეში საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, გექნებათ კიბერ უსაფრთხოების სხვადასხვა მიმართულებების შესახებ ცოდნა, ასევე გადადგამთ ეთიკური ჰაკინგის მიმართულებით პირველ ნაბიჯებს.

რას შეისწავლით:

– კიბერ სივრცეში რისკების შეფასებას, ანალიზს და თავდაცვის გზების მოძიებას.

-მიიღებთ ცოდნას და გამოცდილებს კიბერ უსაფრთხოების საფუძვლების, მოწყვლადობების აღმოჩენის, სკანირების ტექნიკებისა და ინსტრუმენტების, მავნე კოდებისგან თავის დაცვისა და OSINT ინსტრუმენტების შესახებ.

– შეიძენთ ცოდნას და გამოცდილებას Metasploit ჩარჩოს გამოყენების, უსადენო ინტერნეტის უსაფრთხოების, კრიპტოგრაფიის საფუძვლების, ვებ გვერდების ანალიზისა და თანამედროვე კიბერ უსაფრთხეებთან გამკლავების გზების შესახებ.

– კურსის ბოლოს გექნებათ OSINT მეთოდების, ინსტრუმენტების გამოყენების გზებისა და დანიშნულების შესახებ.

– შეისწავლით როგორ შეიძლება თქვენი ციფრული ინფორმაციის გამოყენება თქვენსავე წინააღმდეგ, ასევე ცალკეული შემთხვევებისთვის შესაბამისი ინსტრუმენტების მოძიებას, მორგებას და გამოყენებას

ვისთვის არის განკუთვნილი აღნიშნული კურსი:

დამწყებები, რომელთაც სურთ კიბერ უსაფრთხოების საკითხებში გარკვევა ან/და ამ მიმართულებით განვითარება ან თუნდაც, საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და რისკების შეფასების შესწავლა.

ჩატარების ტიპი: online

მეცადინეობა დაიწყება 02.08.2024 და ჩატარდება ყოველ ოთხშაბათს და პარასკევს 19:00 – 21:00 საათამდე.

კურსის საფასური:

 • წინასწარი რეგისტრაციის ფასი: 200 ლარი (გადახდა 26.07.2024-ის ჩათვლით)

წინასწარი რეგისტრაციის საფასური SCSA წევრებისთვის: 150 ლარი – გაიგეთ მეტი წევრობის შესახებ

 • სტანდარტული ფასი: 250 ლარი (გადახდა 26.07.2024-ის მერე)

სტანდარტული საფასური SCSA წევრებისთვის: 200 ლარი – გაიგეთ მეტი წევრობის შესახებ

რეგისტრაცია

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ფორმა

თემა 1:

შესავალი კიბერ უსაფრთხოებაში; კიბერ უსაფრთხოების შემთხვევები; კიბერ უსაფრთხოების ძირითადი ტერმინოლოგია; ღია წყაროების გამოყენება

თემა 2:

მოწყვლადობების მოძიება; DNS -თან მუშაობა, ჩანაწერები და მათი დანიშნულება; ინფორმაციის მოძიება და მოძიების ხელსაწყოები; NSlookup; Wireshark; Nmap-Zenmap ინსტრუმენტები

თემა 3:

სკანირება და ენუმერაცია; სკანირება კიბერ უსაფრთხოებაში; ქსელზე-დაფუძნებული შეტევები

თემა 4:

Malware შეტევები; ანტივირუსები; შეღწევის აღმოჩენის სისტემები; შეღწევის პრევენციის სისტემები

თემა 5:

ღია წყაროებთან მუშაობა; Google hacking; სიღრმისეული ძიების ტექნიკები; DuckDuckGo საძიებო სისტემა; Dark Web

თემა 6:

OSINT ჩარჩები; OSINT ინსტრუმენტების გამოყენება პრაქტიკაში; ადამიანზე ორიენტირებული OSINT; სისტემაზე ორიენტირებული OSINT

თემა 7:

ინფორმაციის ანალიზატორები. Shodan.io – სთან მუშაობა. ნაკვალელის კონტრ არგუმენტები და დაცვითი მექანიზმები. ვებ არქივების განხილვა. ე.წ. სანადირო ხელსაწყოები Infoga და Sherlock. Maltego – ს გამოყენება ინფორმაციის მოგროვებისთვის

თემა 8:

Wireless შეტევები; Metasploit (1) შეტევების დაგეგმვა, მოწყვლადობის გამოყენება; DoS და DDos შეტევები

თემა 9:

Metasploit (2) ჩარჩოს გამოყენებით შეტევების დაგეგმვა, გამოყენება; ღია პორტების ანალიზი; დაცვის მექანიზმის ტიპები; CMS უსაფრთხოება; CMS-ზე ორიენტირებული თავდასხმები; Nikto და CMSeek; Honeypots და ვებ-უსაფრთხოება

თემა 10:

ვებ-გვერდის ანალიზი; სისტემის შესახებ ინფორმაციის მოძიება, ორგანიზება, რევერსული ძიება; ვებ-გვერდზე შეტევის საწყისები

პასუხები მნიშვნელოვან კითხვებზე:

 • არის თუ არა კურსი შესაფერისი დამწყებთათვის?

დიახ, შესაფერისია. კურსის წარმატებით ასათვისებლად დამატებითი ცოდნა არ არის საჭირო.

 • არის თუ არა კურსი შესაფერისი პროფესიონალებისთვის/დამწყები სპეციალისტებისთვის? 

კურსი საინტერესო იქნება სპეციალისტებისთვის, მაგრამ ვურჩევდით, ჯერ კურსის პროგრამას გაეცნონ.

 • ვსწავლობდი ვებ პროგრამირებას/პროგრამირებას/ქსელებს, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული ჩემს ცოდნაში. იქნება თუ არა ეს კურსი ჩემთვის სასარგებლო?

გირჩევთ გადაამოწმოთ პროგრამა – თუ თემების უმეტესობა თქვენთვის ნაცნობია, მაშინ საკმარისად კარგად აითვისებთ მასალებს, თუ არა – გირჩევთ, გაიაროთ კურსი ჩვენთან. ასევე, ჩვენს მასწავლებლებს ყოველთვის შეუძლიათ გაგიწიონ სატელეფონო კონსულტაცია და დაგეხმარონ თქვენთვის საუკეთესო, თქვენზე მორგებული ტრენინგის შერჩევაში.

 • რა მოხდება რეგისტრაციის გავლის შემდეგ?

დღის განმავლობაში თქვენ მიიღებთ წერილს ელ. ფოსტაზე, რომელიც მიუთითეთ სარეგისტრაციო ფორმაში. სადაც გამოგეგზავნებათ რეკვიზიტები. გადახდის შემდეგ თქვენ დაემატებით მონაწილეთა სიას. ამის შემდეგ უნდა დაელოდოთ კურსის დაწყების თარიღს და შეუერთდეთ თქვენს ჯგუფს.

 • როგორ უნდა გადავიხადო კურსის საფასური?

რეგისტრაციის შემდეგ,  სამუშაო დღის განმავლობაში  მიიღებთ წერილს ელ. ფოსტაზე, რომელიც მიუთითეთ სარეგისტრაციო ფორმაში, სადაც გამოგეგზავნებათ რეკვიზიტები. ასევე, მენეჯერს შეუძლია დაგიკავშირდეთ მითითებულ ნომერზე/მეილზე დეტალების დასაზუსტებლად.

 • შემიძლია თუ არა კურსის საფასურის გადახდა ინვოისით?

რა თქმა უნდა! ჩვენ ხშირად ვთანამშრომლობთ კომპანიებთან, რომლებიც აგზავნიან თავიანთ თანამშრომლებს ჩვენთან სასწავლებლად. თქვენ უბრალოდ უნდა აცნობოთ ჩვენს ფინანსურ მენეჯერს, რომ გსურთ ინვოისის მიღება.

 • როგორია კურსის ფორმატი?

კურსი ჩატარდება დისტანციურად: ლაივ რეჟიმში გაკვეთილები ჩატარდება ლექტორის თანხლებით. ყოველთვის გექნებათ შესაძლებლობა დაუსვათ შეკითხვა უშუალოდ ლექტორს.

 • როდის იწყება ლექციები? / როდის მექნება წვდომა კურსის ჯგუფზე?

თუ თქვენ ჩაერთვებით ონლაინ, ტრენინგის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე, ჩვენი მენეჯერი ელ.ფოსტაზე გამოგიგზავნით ტრენინგზე დასასწრებ/შემოსასვლელ ბმულს.   

 • კურსის განმავლობაში დამჭირდება თუ არა ლეპტოპი/კომპიუტერი და როგორ?

თუ აუდიტორიაში ესწრებით ლექციას მაშინ კურსისთვის საჭირო კომპიუტერი/ლეპტოპი დაგხვდებათ საკლასო ოთახში. სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ აუდიტორიაშიც წამოიღოთ თქვენი პირადი ლეპტოპი.

თუ თქვენ აირჩევთ ტრენინგის ონლაინ სწავლების მეთოდს, მაშინ დაგჭირდებათ სტანდარტული ლეპტოპი/კომპიუტერი.

 • იქნება თუ არა კურსზე საშინაო დავალება?

დიახ, კურსის წარმატებით გავლა დამოკიდებულია საშინაო დავალების შესრულებაზე. ჩვენი პედაგოგები გირჩევენ შეასრულოთ ყველა საშინაო დავალება.

 • გაკეთდება თუ არა გაკვეთილების ჩანაწერი?

დიახ, ჩანაწერი კეთდება და ხელმისაწვდომია მსმენელებისათვის კურსის განმავლობაში. თუმცა, დასწრება მნიშვნელოვანია კურსის წარმატებით გასავლელად.

 • კურსის დასრულების შემდგომ მივიღებ თუ არა სერთიფიკატს?

კურსის წარმატებით გავლის შემდგომ, მსმენელები მიიღებენ სერთიფიკატს. სერთიფიკატის მიღებისათვის აუცილებელია ფინალური გამოცდის ან/და პროექტის შესრულება. შესასრულებელი სამუშაოს საბოლოო ვადა განისაზღვრება ლექტორის მიერ.

 • გასცემთ თუ არა კურსის დასრულების შემდგომ დასაქმების გარანტიას?

ჩვენ კურსდამთავრებულებს მაქსიმალურად ვეხმარებით დასაქმების პროცესში. კურსის წარმატებით გავლის შემდგომ, ჩვენთან ან ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში გაწვდით ინფორმაციას, ასევე გაგიწევთ რეკომენდაციას. თუმცა, არსებული გარემოს გათვალისწინებით ვერ მოგცემთ ჩვენი მხრიდან თქვენი დასაქმების აბსოლუტურ გარანტიას.

 • ვის მივმართოთ თუ რაღაც არ იხსნება, არ იტვირთება ან არ მუშაობს?

ყოველთვის შეგიძლიათ დახმარებისთვის მიმართოთ თქვენს ლექტორს. ასევე, ნებისმიერი საორგანიზაციო კითხვისთვის დაგვიკავშირდით (+995) 571 381 166 / (+995) 595 511 355.

სხვა კურსები

სისტემის უსაფრთხოების აუდიტი

თქვენი IT სისტემების მთლიანი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია (SCSA) გთავაზობთ სისტემის უსაფრთხოების აუდიტს, რათა უზრუნველყოს თქვენი სისტემის ყოვლისმომცველი შეფასება. შეღწევადობის ტესტისგან განსხვავებით, რომელიც ფოკუსირებულია დაუცველობის გამოყენებაზე, უსაფრთხოების აუდიტი უფრო ფართო მიდგომას წარმოადგენს.

SCSA-ს უსაფრთხოების პროფესიონალები ზედმიწევნით შეისწავლიან თქვენს სისტემებს, პოლიტიკებს და პროცედურებს. ისინი განიხილავენ წვდომის კონტროლს, მონაცემთა უსაფრთხოების პრაქტიკას, ქსელის კონფიგურაციას და ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკის დაცვას. ეს სიღრმისეული ანალიზი გვეხმარება სისუსტეების და სფეროების, იდენტიფიცირებაში, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ თავდამსხმელებმა და სადაც შესაბამისობის რეგულაციები შესაძლოა სრულად არ იყოს დაცული.

აუდიტის შემდეგ, SCSA წარუდგენს დეტალურ ანგარიშს, სადაც აღწერილი იქნება უსაფრთხოების ხარვეზები, პოტენციური რისკები და რეკომენდებული გაუმჯობესებები. ეს საშუალებას გაძლევთ პრიორიტეტულად დაგეგმოთ მოქმედებები თქვენი სისტემების გასაძლიერებლად და შექმნათ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სისტემა. აუდიტის დროს გამოვლენილი დაუცველობის და ნაკლოვანებების პროაქტიული მოგვარებით, თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად შეამციროთ მონაცემთა დარღვევისა და კიბერშეტევების რისკი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association