კომპიუტერული მეცნიერების და კიბერ უსაფრთხოების საბავშვო უნივერსიტეტი

პროექტის შესახებ

კომპიუტერული მეცნიერების და კიბერ უსაფრთხოების უნივერსიტეტი არის ინოვაციური პროგრამა სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეებისთვის. პროექტი ხორციელდება კავკასიის უნივერსიტეტში. კომპიუტერული მეცნიერების და კიბერ უსაფრთხოების უნივერსიტეტის მიზანია საქართველოში კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებების განვითარება, როგორც პრაქტიკული, ასევე სამეცნიერო კუთხით.

ამ მიზნის მისაღწევად, შეიქმნა კომპლექსური სასწავლო პროგრამა, რომელიც გათვლილია 30-მდე მსმენელზე. პროგრამის მონაწილეებს ჩაუტარებენ ლექციებს კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებების წამყვანი ექსპერტები. შედეგად, მსმენელი მიიღებს ამ დარგის არა მხოლოდ ფუნდამენტალურ ცოდნას, არამედ რეალურად შეაფასებს დღეისთვის არსებულ გამოწვევებს.

კომპიუტერული მეცნიერების და კიბერ უსაფრთხოების საბავშვო უნივერსიტეტის პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია სავარჯიშოები, როლური თამაშები, ამოცანები, კიბერშეტევის გაანალიზება და სხვა აპრობირებული შესწავლის მეთოდები. მოსწავლეებს მიეცემათ საშუალება ამოხსნას ისეთი კიბერ უსაფრთხოების ამოცანები, რომლებიც ამ დროისთვის ბოლომდე ამოხსნილი არ არის და ჩაერთოთ კვლევის პროცესში.

პროექტის მონაწილეებს ასევე მიეცემათ საშუალება მიღებული ცოდნის საფუძველზე გააკეთონ საკუთარი ან ჯგუფური კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კიბერ უსაფრთხოების ჟურნალში SPCSJ. 

პროექტის ფარგლებში ლექტორები და ტრენერები არიან საქართველოში კიბერ უსაფრთხოების მიმართულების ექსპერტი-პრაქტიკოსები, რომლებიც მოსწავლეებს გაუზიარებენ პრაქტიკულ ცოდნასა და გამოცდილებას კიბერ უსაფრთხოების ყველაზე აქტუალურ მიმართულებებში. 

პროექტის სასწავლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ საგნებს:

– კომპიუტერული მათემატიკა
– კიბერ უსაფრთხოება
– Python პროგრამირება
– კრიპტოგრაფია

პროექტის ლექტორები

მაქსიმ იავიჩი

დამფუძნებელი და
პრეზიდენტი

ავთანდილ გაგნიძე

სამეცნიერო პროექტების
ხელმძღვანელი

მონაწილეობა

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2020 წლის 4 მარტს და გაგრძელდება ექვსი კვირის განმავლობაში.

მეცადინეობები ჩატარდება კავკასიის უნივერსიტეტში. მისამართი: პაატა სააკაძის ქ. 1, ქ.თბილისი 0102, საქართველო

პროექტში მონაწილეობის მისაღებად, მსურველმა უნდა შეავსოს შესაბამისი ფორმა. პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მაღალი კლასების სკოლის მოსწავლეებს (10 კლასიდან და ზემოთ). 

პროექტში მონაწილეების ადგილები შეზღუდულია, მიღება მოხდება სამოტივაციო წერილის და შემდგომი გასაუბრების საფუძველზე. 

პროგრამაში მონაწილეობა უფასოა, პროექტი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. 

რეგისტრაცია დასრულებულია!

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვმართოთ ტელეფონებზე ან ელ-ფოსტის მისამართზე:

ტელ: +995 595 511 355 / +995 591 050 989

ფოსტა: info@scsa.ge

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association