ორგანზომილებიანი გრაფიკა – Adobe Photoshop

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა (20 გაკვეთილი)

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორი:
გიორგი იაშვილი – უსაფრთხო დიზიანის ექსპერტი, მრავალწლიანი პრაქტიკოსი ვებ და გრაფიკულ დიზაინში. სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის დეველოპერების გუნდის ლიდერი, კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი.

სასწავლო კურსის ანოტაცია:
საგანი მსმენელებს შეასწავლის რასტრული ორგანზომილებიანი გრაფიკის ძირითად კონცეფციას და ფერთა თეორიის პრაქტიკულ გამოყენებას. მსმენელები მიიღებენ ცოდნას ორგანზომილებიანი გრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რედაქტორის Photoshop – ის მეშვეობით. ასევე მსმენელები შეისწავლიან ორგანზომილებიან გრაფიკულ ეფექტებს რამოდენიმე მიმართულებით.

კურსის საფასური: 100 ლარი

საფასური SCSA წევრებისთვის: 60 ლარი

 

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association