თამთა აფთარაული

თამთა აფთარაული, კავკასიის უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაკალავრის ხარისხით და IT სფეროში ხუთწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, ორიენტირებულია ინოვაციებსა და თვითგანვითარებაზე. ის ამჟამად იმაღლებს ცნობიერებას კიბერუსაფრთხოებაში. თავისი კარიერა დაიწყო troubleshooter პოზიციით, სადაც მან დახვეწა კომუნიკაციის, პრობლემების გადაჭრის, სწრაფი და სტრატეგიული აზროვნების უნარები. მას შემდეგ მას ეკავა ერთ-ერთი მთავარი როლი კომპიუტერული უსაფრთხოების სფეროში, სადაც მან შეიმუშავა უსაფრთხოების პოლიტიკები მოწყობილობების, სენსიტიური ინფორმაციისა და კორპორატიული ქსელების მეტი საიმედოობისა და დაცვისთვის. მისი შემდეგი და ასევე ახლანდელი სფეროა ჰელფდესკი, სადაც იგი ოსტატურად მართავს ასობით მანქანას ერთიანი ცენტრალიზებული მართვის სისტემით. ის აკონტროლებს აპარატურას, აინსტალირებს პროგრამულ უზრუნველყოფას თავისი ავტომატური განახლებებით, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო და უწყვეტ ბიზნეს პროცესს. მისი ძლიერი კომუნიკაციისა და პრობლემების გადაჭრის, ტექნიკური ექსპერტიზისა და ლიდერობის თვისებების გამო, ის ასევე მუშაობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტში მენტორად. ის დღემდე აქტიურად არის ჩართული ამ საქმეში და პარალელურად ეუფლება კიბერუსაფრთხოების სფეროს.

სისტემის უსაფრთხოების აუდიტი

თქვენი IT სისტემების მთლიანი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია (SCSA) გთავაზობთ სისტემის უსაფრთხოების აუდიტს, რათა უზრუნველყოს თქვენი სისტემის ყოვლისმომცველი შეფასება. შეღწევადობის ტესტისგან განსხვავებით, რომელიც ფოკუსირებულია დაუცველობის გამოყენებაზე, უსაფრთხოების აუდიტი უფრო ფართო მიდგომას წარმოადგენს.

SCSA-ს უსაფრთხოების პროფესიონალები ზედმიწევნით შეისწავლიან თქვენს სისტემებს, პოლიტიკებს და პროცედურებს. ისინი განიხილავენ წვდომის კონტროლს, მონაცემთა უსაფრთხოების პრაქტიკას, ქსელის კონფიგურაციას და ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკის დაცვას. ეს სიღრმისეული ანალიზი გვეხმარება სისუსტეების და სფეროების, იდენტიფიცირებაში, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ თავდამსხმელებმა და სადაც შესაბამისობის რეგულაციები შესაძლოა სრულად არ იყოს დაცული.

აუდიტის შემდეგ, SCSA წარუდგენს დეტალურ ანგარიშს, სადაც აღწერილი იქნება უსაფრთხოების ხარვეზები, პოტენციური რისკები და რეკომენდებული გაუმჯობესებები. ეს საშუალებას გაძლევთ პრიორიტეტულად დაგეგმოთ მოქმედებები თქვენი სისტემების გასაძლიერებლად და შექმნათ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სისტემა. აუდიტის დროს გამოვლენილი დაუცველობის და ნაკლოვანებების პროაქტიული მოგვარებით, თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად შეამციროთ მონაცემთა დარღვევისა და კიბერშეტევების რისკი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association