C პროგრამირება

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა (20 გაკვეთილი)

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი

სასწავლო კურსის ანოტაცია:
C არის ძლიერი მთავარი დანიშნულების პროგრამირების ენა. იგი შეიძლება იყოს გამოყენებული ისეთი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნაში როგორიცაა ოპერაციული სისტემები, მონაცემთა ბაზები, კომპილატორები და ა.შ. C პროგრამირების ენა არის იდეალური არჩევანი დამწყებისთვის.

რატომ უნდა ვისწავლოთ C პროგრამირება ?

  • C გვეხმარება კომპიუტერის შიდა არქიტექტურის გაგებაში და იმაში თუ როგორ ინახება და ნაწილდება ინფორმაცია კომპიუტერში.
  • C პროგრამირების ენის შესწავლის შემდეგ, ბევრად უფრო მარტივია სხვა პროგრამირების ენების შესწავლა, ისეთების როგორიცაა Java, Python და ა.შ.
  • ღია წვდომაში მყოფ პროექტებზე მუშაობის შესაძლებლობა. ზოგი გლობალური ღია პროექტი (open source), ისეთი როგორიცაა მაგალითად Linux-ის ბირთვი, Python-ის ინტერპრეტატორები, SQLite მონაცემთა ბაზები და ა.შ. დაწერილია C პროგრამირების ენაზე.

ამ კურსის ფარგლებში თქვენ ისწავლით C პროგრამირების პრინციპებს და შეძლებთ კოდის წერის დაწყებას ამ ენის გამოყენებით. კურსი სრულიად ფარავს C პროგრამირების ენის საფუძვლებს და ახდენს ფუნდამენტური პროგრამირების ტექნიკების კონსტრუქციების და ლექსიკონების დემონსტრირებას, მათ შორის ყველაზე გავრცელებული ბიბლიოთეკის ფუნქციების და პროცესორების გამოყენების შესწავლას.

C პროგრამირების ენა არის ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური და პოპულარული ენა მსოფლიოში. იგი ეხმარება თქვენი სმარტფონების, მანქანის სანავიგაციო სისტემების, რობოტების, დრონების, მატარებლების და ელექტრონული მოწყობილობების უმრალვესობის მუშაობის პროცესში. C შეიძლება იყოს გამოყენებული ყველა იმ სიტუაციაში, სადაც სიჩქარე და მოქნილობა მნიშვნელოვანია. მაგალითად, ჩაშენებულ სისტემებში ან მაღალი სიმძლავრის გამოთვლებში.

აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოების კურსები ძირითადად შეიცავს C -ზე დაწერილი კოდის უსაფრთხოების ანალიზს. ამ კურსის გავლის შემდეგ, მსმენელი შეძლებს პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოების კურსის გავლას.

სასწავლო კურსის მიზანი:
კურსის მიზანი არის სტუდენტებს ასწავლოს C პროგრამირების ენაზე დაწერილი პროგრამების წაკითხვა და გაანალიზება კოდში შესაძლო სუსტი წერტილების დასადგენად. აგრეთვე, კურსის მიზანია აპარატული და პროგრამული უზრუნველყოფის და პროგრამების / ალგორითმების განსაზღვრება და მაგალითების წარმოდგენა.

 

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ფორმა

სხვა კურსები

სისტემის უსაფრთხოების აუდიტი

თქვენი IT სისტემების მთლიანი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია (SCSA) გთავაზობთ სისტემის უსაფრთხოების აუდიტს, რათა უზრუნველყოს თქვენი სისტემის ყოვლისმომცველი შეფასება. შეღწევადობის ტესტისგან განსხვავებით, რომელიც ფოკუსირებულია დაუცველობის გამოყენებაზე, უსაფრთხოების აუდიტი უფრო ფართო მიდგომას წარმოადგენს.

SCSA-ს უსაფრთხოების პროფესიონალები ზედმიწევნით შეისწავლიან თქვენს სისტემებს, პოლიტიკებს და პროცედურებს. ისინი განიხილავენ წვდომის კონტროლს, მონაცემთა უსაფრთხოების პრაქტიკას, ქსელის კონფიგურაციას და ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკის დაცვას. ეს სიღრმისეული ანალიზი გვეხმარება სისუსტეების და სფეროების, იდენტიფიცირებაში, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ თავდამსხმელებმა და სადაც შესაბამისობის რეგულაციები შესაძლოა სრულად არ იყოს დაცული.

აუდიტის შემდეგ, SCSA წარუდგენს დეტალურ ანგარიშს, სადაც აღწერილი იქნება უსაფრთხოების ხარვეზები, პოტენციური რისკები და რეკომენდებული გაუმჯობესებები. ეს საშუალებას გაძლევთ პრიორიტეტულად დაგეგმოთ მოქმედებები თქვენი სისტემების გასაძლიერებლად და შექმნათ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სისტემა. აუდიტის დროს გამოვლენილი დაუცველობის და ნაკლოვანებების პროაქტიული მოგვარებით, თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად შეამციროთ მონაცემთა დარღვევისა და კიბერშეტევების რისკი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association