+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

სარეგისტრაციო ფორმა

სხვა კურსები

Python დაპროგრამების ენა

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა 

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორი: 

მაქსიმ იავიჩი – კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი; კიბერ უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი; სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის (SCSA) პრეზიდენტი

სასწავლო კურსის ანოტაცია: 

სასწავლო კურსი წარმოადგენს დაპროგრამების მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე, დინამიური და მულტიპარადიგმული ენა „პითონი“. რომელიც თავის თავში მოიცავს ობიექტზე ორინეტირებულ , პროცედურულ ფუნქციონალურ და იმპერატიულ პროგრამირებას.

კურსის საფასური: 200 ლარი

საფასური SCSA წევრებისთვის: 120 ლარი

 

კურსის განრიგი: 

დასაწყისი: 25.06.2019

მეცადინეობები ჩატარდება ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს, 19:00 – 21:00 საათამდე

 

Back to top