Front-end დეველოპერი

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა (20 გაკვეთილი)

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორი:
დავით ბოჭორიშვილი – სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის ვებ დეველოპერების გუნდის ხელმძღვანელი, ვებ პენტესტერი.

სასწავლო კურსის ანოტაცია:
ციფრულ სამყაროში ბიზნეს პროდუქტები და სერვისები მომხმარებელს ვებ აპლიკაციებისა და საიტების საშუალებით მიეწოდება. კომერციული კომპანიები დიდ რესურს ხარჯავენ სრულყოფილი, მრავალფუნქციური ვებ საიტების დამზადებაში. რომელშიც დიდი წვლილი ეთმობა, საიტების ვიზუალურ მხარეს, იმ ნაწილს, რომელსაც უშუალოდ აღიქვამს მომხმარებელი – Front-End_ს. კურსი მიმდინარეობს პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდით. კურსის განმავლობაში სტუდენტები საფუძვლიანად ისწავლიან HTML5 და CSS3 _ს. სალექციო შეხვედრებისას ასევე განხილული იქნება JavaScript ს საფუძვლები.

სასწავლო კურსის მიზანი:
კურსის წარმატებით დამთავრების შემდეგ მონაწილეებს სიღრმისეულად ეცოდინებათ HTML5 და CSS3 საკვანძო კონსტრუქციები; Javascript_ის საფუძვლები. ექნებათ მათი პრაქტიკაში გამოყენებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები. კურსის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს HTML5 საშუალებით საიტის სტრუქტურის აგება და გამართვა; CSS3 საშუალებით საიტზე ფერების, ტექსტების, პოზიციონირების განსაზღვრა და სხვა ვიზუალური ასპექტების რეალიზაცია; CSS3 ანიმაციების საშუალებით საიტის სტილიზაცია. ამასთან ერთად კურსის დამთავრების შემდეგ შეძლებთ ეკრანის სხვადასხვა ზომაზე მორგებულ ვებ გვერდების შექმნას. კურსის ფარგლებში ასევე შეისწავლით მნიშვნელოვან დაპროგრამების ენის JavaScript-ის საფუძვლებს, რომლის საშუალებითაც, საიტი შეიძენს ფუნქციონალს და ინტერაქტიულობას.

სასწავლო კურსზე დაშვების წინაპირობა:
კურს არ აქვს წინაპირობა. კურსი განკუთვნილია შენთვის, თუ გსურს დაიწყო ვებ დეველოპერის კარიერა Front-end_ის მიმართულებით, გახდე ჯუნიერ ვებ დეველოპერი და დაიწყო პროფესიული კარიერა ვებ დეველოპმენტში.

ჩატარების ტიპი: online/offline

კურსის განრიგი: მეცადინეობა დაიწყება 23.05.2024 და ჩატარდება ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 19:00 – 21:00 საათამდე.

კურსის საფასური: 250 ლარი

საფასური SCSA წევრებისთვის: 200 ლარი  – გაიგეთ მეტი წევრობის შესახებ

რეგისტრაცია

 

 

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ფორმა

შეხვედრა 1.

 • რა არის HTML;
 • რა არის HTML/CSS და რისთვის არის ის საჭირო (ზოგადი მიმოხილვა);
 • კოდის რედაქტორების გარჩევა (sublime, visual code);
 • HTML დოკუმენტის სტრუქტურა;
 • HTML ძირითადი ტერმინები;
 • ტექსტთან მუშაობა, სურათების და ლინკების დადება, ფორმატირება;
 • inspect elements;

 საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 2.

 • HTML ძირითადი ტერმინები;
 • სიები, ცხრილები (lists, tables)
 • CSS ძირითადი ტერმინები (ტექსტებთან მუშაობა, რედაქტირება, ფერი, შრიფტი);
 • CSS გამოყენება და დოკუმენტის სტრუქტურა;
 • პროექტისათვის დოკუმენტების ორგანიზება;

 საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 3.

HTML და CSS ურთიერთობა

 • დაჯგუფების div ელემენტები;
 • სელექტორები (კლასები, იდენტიფიკატორები, უნივერსალური სელექტორები);
 • ცხრილის სტილიზაცია;

HTML

 • მუშაობა ფორმებთან (forms);
 • გვერდის სემანტიკური სტრუქტურა;

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 4.

HTML და CSS3 თან მუშაობა

 • ბლოკისებრივი მოდელი (გარე დაშორება, შიდა დაშორება);
 • ჩარჩოებთან მუშაობა (borders);
 • მუშაობა ფონებთან (backgrounds);

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 5.

CSS3

 • თვისება display;
 • მუშაობა FlexBox-თან;

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 6.

CSS3

 • FlexBox – გაგრძელება;
 • iframe – ის თვისებები და მუშაობა;
 • font-face, ფონტები და შესაბამისი ფორმატები ვებისთვის;

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 7.

CSS3

 • ტრანსფორმირება (ბრუნვა, მასშტაბირება, გადაადგილება, დახრა);
 • გადასვლები;
 • ანიმაციასთან მუშაობა;

JavaScript

 • რა არის მოკლე მიმოხილვა. ცვლადები, მათემატიკური ოპერაციები, მნიშვნელობების ტიპები, მონაცემების გარდაქმნა;

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 8.

CSS 3

 • რესპონსივ ვებგვერდი;
 • @media-ს გამოყენება;

JavaScript

 • მასივები, პირობითი კონსტრუქციები;
 • ფუნქციები;
 • ციკლები;

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება;

შეხვედრა 9.

JavaScript

 • Dom(Document Object Model), ელემენტების შექმნა, დამატება წაშლა, ელემენტებზე სტილის შეცვლა;

საშინაო დავალება: ლექციაზე გავლილი თემების შესაბამისი სამუშაოებს შესრულება

შეხვედრა 10.

JavaScript

 • Dom(Document Object Model), მოვლენები (event);
 • გამეორება მასალების რაც გაც გავიარეთ;

საბოლოო პროექტი.

პასუხები მნიშვნელოვან კითხვებზე:

 •   არის თუ არა კურსი შესაფერისი დამწყებთათვის?

დიახ, შესაფერისია. კურსის წარმატებით ასათვისებლად დამატებითი ცოდნა არ არის საჭირო.

 •  არის თუ არა კურსი შესაფერისი პროფესიონალებისთვის/დამწყები სპეციალისტებისთვის? 

კურსი საინტერესო იქნება სპეციალისტებისთვის, მაგრამ ვურჩევდით, ჯერ კურსის პროგრამას გაეცნონ.

 •  ვსწავლობდი ვებ პროგრამირებას, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული ჩემს ცოდნაში. იქნება თუ არა ეს კურსი ჩემთვის სასარგებლო?

გირჩევთ გადაამოწმოთ პროგრამა – თუ თემების უმეტესობა თქვენთვის ნაცნობია, მაშინ საკმარისად კარგად აითვისებთ მასალებს, თუ არა – გირჩევთ, გაიაროთ კურსი ჩვენთან. ასევე, ჩვენს მასწავლებლებს ყოველთვის შეუძლიათ გაგიწიონ სატელეფონო კონსულტაცია და დაგეხმარონ თქვენთვის საუკეთესო, თქვენზე მორგებული ტრენინგის შერჩევაში.

 • რა მოხდება რეგისტრაციის გავლის შემდეგ?

დღის განმავლობაში თქვენ მიიღებთ წერილს ელ. ფოსტაზე, რომელიც მიუთითეთ სარეგისტრაციო ფორმაში. სადაც გამოგეგზავნებათ რეკვიზიტები. გადახდის შემდეგ თქვენ დაემატებით მონაწილეთა სიას. ამის შემდეგ უნდა დაელოდოთ კურსის დაწყების თარიღს და შეუერთდეთ თქვენს ჯგუფს.

 • როგორ უნდა გადავიხადო კურსის საფასური?

რეგისტრაციის შემდეგ,  სამუშაო დღის განმავლობაში  მიიღებთ წერილს ელ. ფოსტაზე, რომელიც მიუთითეთ სარეგისტრაციო ფორმაში, სადაც გამოგეგზავნებათ რეკვიზიტები. ასევე, მენეჯერს შეუძლია დაგიკავშირდეთ მითითებულ ნომერზე/მეილზე დეტალების დასაზუსტებლად.

 • შემიძლია თუ არა კურსის საფასურის გადახდა ინვოისით?

რა თქმა უნდა! ჩვენ ხშირად ვთანამშრომლობთ კომპანიებთან, რომლებიც აგზავნიან თავიანთ თანამშრომლებს ჩვენთან სასწავლებლად. თქვენ უბრალოდ უნდა აცნობოთ ჩვენს ფინანსურ მენეჯერს, რომ გსურთ ინვოისის მიღება.

 • როგორია კურსის ფორმატი?

კურსი ტარდება ჰიბრიდულ ფორმატში, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ონლაინ ან გაიაროთ კურსი ჯგუფთან ჩვენს ოფისში (9ბ ნიკოლოზ ყიფშიძე, თბილისი, საქართველო). სარეგისტრაციო ფორმაში წინასწარ უნდა მიუთითოთ რა ფორმატით აპირებთ კურსის გავლას.

 • როდის იწყება ლექციები? / როდის მექნება წვდომა კურსის ჯგუფზე?

თუ თქვენ ჩაერთვებით ონლაინ, ტრენინგის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე, ჩვენი მენეჯერი ელ.ფოსტაზე გამოგიგზავნით ტრენინგზე დასასწრებ/შემოსასვლელ ბმულს.   

 • კურსის განმავლობაში დამჭირდება თუ არა ლეპტოპი/კომპიუტერი და როგორ?

თუ აუდიტორიაში ესწრებით ლექციას მაშინ კურსისთვის საჭირო კომპიუტერი/ლეპტოპი დაგხვდებათ საკლასო ოთახში. სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ აუდიტორიაშიც წამოიღოთ თქვენი პირადი ლეპტოპი.

თუ თქვენ აირჩევთ ტრენინგის ონლაინ სწავლების მეთოდს, მაშინ დაგჭირდებათ სტანდარტული ლეპტოპი/კომპიუტერი.

 • იქნება თუ არა კურსზე საშინაო დავალება?

დიახ, კურსის წარმატებით გავლა დამოკიდებულია საშინაო დავალების შესრულებაზე. ჩვენი პედაგოგები გირჩევენ შეასრულოთ ყველა საშინაო დავალება.

 • გაკეთდება თუ არა გაკვეთილების ჩანაწერი?

დიახ, ჩანაწერი კეთდება და ხელმისაწვდომია მსმენელებისათვის კურსის განმავლობაში. თუმცა, დასწრება მნიშვნელოვანია კურსის წარმატებით გასავლელად.

 • კურსის დასრულების შემდგომ მივიღებ თუ არა სერთიფიკატს?

კურსის წარმატებით გავლის შემდგომ, მსმენელები მიიღებენ სერთიფიკატს. სერთიფიკატის მიღებისათვის აუცილებელია ფინალური გამოცდის ან/და პროექტის შესრულება. შესასრულებელი სამუშაოს საბოლოო ვადა განისაზღვრება ლექტორის მიერ.

 • გასცემთ თუ არა კურსის დასრულების შემდგომ დასაქმების გარანტიას?

ჩვენ კურსდამთავრებულებს მაქსიმალურად ვეხმარებით დასაქმების პროცესში. კურსის წარმატებით გავლის შემდგომ, ჩვენთან ან ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში გაწვდით ინფორმაციას, ასევე გაგიწევთ რეკომენდაციას. თუმცა, არსებული გარემოს გათვალისწინებით ვერ მოგცემთ ჩვენი მხრიდან თქვენი დასაქმების აბსოლუტურ გარანტიას.

 • ვის მივმართოთ თუ რაღაც არ იხსნება, არ იტვირთება ან არ მუშაობს?

ყოველთვის შეგიძლიათ დახმარებისთვის მიმართოთ თქვენს ლექტორს. ასევე, ნებისმიერი საორგანიზაციო კითხვისთვის დაგვიკავშირდით (+995) 571 381 166 / (+995) 595 511 355 .

სხვა კურსები

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association