+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

შესავალი MS SQL Server-ის მონაცემთა ბაზებში

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა (20 გაკვეთილი)

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორები: 

ნუგზარ ამილახვარი – პროფესორი კომპიუტერულ მეცნიერებებში, კავკასიის უნივერსიტეტი

სასწავლო კურსის ანოტაცია: 

კურსი მოიცავს MS SQL Server-ში მონაცემთა ბაზების, მათში შემავალი ცხრილების და ამ ცხრილებზე დამყარებით ლოგიკური წარმოდგენების შექმნისა და ჩამოყალიბების თეორიული და პრაქტიკული მეთოდების შესწავლისათვის და განხორციელებისათვის.

რას ისწავლით ამ კურსის ფარგლებში?

MS SQL Server-ის მონაცემთა ბაზებისა და ცხრილების დაპროექტებას, მონაცემების მართვას, ობიექტების დაპროექტებას და მათთვის საინფორმაციო სისტემების შემუშავებას.

რას შეძლებთ კურსის დასრულების შემდეგ?

MS SQL Server-ის ობიექტებისთვის მონაცემთა ბაზების და ცხრილების დაპროექტებას, სერვერზე მონაცემების მართვას, კერძოდ, ცხრილში მონაცემების შეცვლას, წარმოდგენების, შექმნა და ა.შ.

კურსის საფასური: 200 ლარი

საფასური SCSA წევრებისთვის: 150 ლარი – გაიგეთ მეტი წევრობის შესახებ

კურსი ჩატარდება დისტანციურად! 

სხვა კურსები

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association