+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება Python

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა (20 გაკვეთილი)

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორი: 

მაქსიმ იავიჩი – კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი; კიბერ უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი; სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის (SCSA) პრეზიდენტი.

სასწავლო კურსის ანოტაცია:

კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს პითონის აქტუალური, პრაქტიკაში ფართოდ გამოიყენებადი თემები. კურსის ფარგლებში ღრმად შეისწავლით პარალელურ პროგრამირებას, მონაცემთა ბაზებს, მომხმარებლის გრაფიკულ ინტერფეისს და მონაცემთა მეცნიერებას (data science). კურსის ფარგლებში, სტუდენტები შეასრულებენ პრაქტიკულ დავალებებს და დაწერენ რეალური აპლიკაციების სხვადასხვა მოდულებს.

კურსის თემატიკა:

 • კლასები;
 • სტატიკური მეთოდები;
 • კლასის მეთოდები;
 • გენერატორები;
 • მემკვიდრეობა;
 • მრავალჯერადი მემკვიდრეობა;
 • გრაფიკული ინტერფეისი;
 • PyQt5;
 • მონაცემთა ბაზები: SQLite, MongoDB;
 • პარალელური პროგრამირება;
 • პროცესები;
 • threads;
 • NumPy მასივები;
 • Pandas;
 • საბოლოო პროექტი;

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ, სტუდენტს შეეძლება შეასრულოს პითონის რთული ამოცანები და მზად იქნება შეისწავლოს მანქანური სწავლება პითონის გამოყენებით.

კურსის აუცილებელი წინაპირობაა Python ალგორითმების კურსის დამთავრება ან Python პროგრამირების ენის მყარი ცოდნა – კლასებთან მუშაობის გამოცდილება. 

კურსის საფასური: 250 ლარი

საფასური SCSA წევრებისთვის: 200 ლარი – გაიგეთ მეტი წევრობის შესახებ

კურსი ჩატარდება დისტანციურად! 

სხვა კურსები

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association