შესავალი ქსელებში

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა 

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორი:
ალექსი იოანიძე – ინტეგრა, ქსელური უსაფრთხოების სპეციალისტი

სასწავლო კურსის ანოტაცია:
სასწავლო კურსი წარმოადგენ ზოგად სწავლებას კომპიუტერული ქსელის შესახებ, რაც მოიცავს შესავალს ქსელებში, მონაცემთა გადაცემას და მარტივი ქსელური ტოპოლოგიების შესწავლას, ასევე მოწყობილობების საბაზისო კონფიგურაციებსა და პრაქტიკულ უნარებს

კურსის საფასური: 150 ლარი

საფასური SCSA წევრებისთვის: 90 ლარი

იჩქარეთ, ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association