+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

ქსელური ინფრასტრუქტურა და მისი მუშაობის პრინციპები

ლექტორი: დავით ტალიაშვილი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსი წარმოადგენს ქსელის მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების თეორიული და პრაქტიკული გამოყენების ათვისების საშუალებას. მასში შეისწავლება თანამედროვე მიდგომები, რომელიც დაგეხმარებათ ქსელის დაგეგმარებაში და კონფიგურაციაში.

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association