+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

კრიპტოგრაფია

ლექტორი: მაქსიმ იავიჩი

კურსის ანოტაცია

სასწავლო კურსი მსმენელებს შეასწავლის კრიპტოგრაფიის ძირითად ასპექტებს და პრაქტიკულ მეთოდებს. ასევე კურსის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან თანამედროვე კრიპტოგრაფიულ მოდელებს და ამოცანებს.

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association