+995 595 51 13 55 / +995 591 05 09 89

ეთიკური ჰაკინგი

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა (20 გაკვეთილი)

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 15 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორები: 

გიორგი იაშვილი – კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტი; სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის (SCSA) გუნდის ლიდერი; კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი.

გიორგი ახალაია – კავკასიის უნივერსიტეტის კიბერ უსაფრთხოების ლექტორი; სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის (SCSA) კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტი. 

სასწავლო კურსის ანოტაცია:

კურსი მსენელებს ასწავლის ანონიმურობას ქსელში, შეღწევადობის ტესტირებისთვის საჭირო სერვისების ჩართვასა და გამართვას. აგრეთვე, მსმენელი შეისწავლის bash scripting – ს, სამიზნის მანქანის მოსმენასა და მასზე სრული კონტროლის მოპოვებას და ტრაფიკის შიფრაციას. სასწავლო კურსის ფარგლებში იქნება განხილული ისეთი საკითხები როგორიცაა ქსელის მოსმენა და ანალიზი, ინფორმაციის პასიური და აქტიური მოგროვების მეთოდები, ვებ საიტების უსაფრთხოების შემოწმების, შეღწევის მეთოდები და ასევე დაცვის მექანიზმები. ამასთან ერთად კურსის ფარგლებში მსმენელი ისწავლის IP კამერებზე წვდომის მოპოვებას და სისტემებში შეღწევას Metasploit ხელსაწყოს საშუალებით. აგრეთვე, სასწავლო კურსის ფარგლებში მოხდება ზემოაღნიშნული თავდასხმებისგან დაცვითი მექანიზმების განხილვა. 

მსმენელი შეისწავლის განუახლებელ ოპერაციულ სისტემებზე თავდასხმებს. სასწავლო კურსის ფარგლებში იქნება დემონსტრირებული რეალური თავდასხმების პრაქტიკული მაგალითები სპეციალური ტრენაჟორების გამოყენებით. საბოლოოდ, იქნება განხილული აღნიშნული თავდასხმების საწინააღმდეგო დაცვითი მექანიზმები. 

სასწავლო კურსის მიზანი:

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს შეღწევადობის ტესტირების პრაქტიკული მეთოდები და სისტემაში არსებული სისუსტეების პოვნა და ასევე მიღებული მონაცემების ანალიზი. ამასთან ერთად, სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს გავრცელებული თავდასხმების საწინააღმდეგო უსაფრთხოების მექანიზმები და დაცული სისტემის პრინციპები.

კურსი ჩატარდება დისტანციურად! 

 

სხვა კურსები

Back to top

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association