საოფისე პროგრამები

შეხვედრების რაოდენობა: 10 შეხვედრა 

შეხვედრის ხანგრძლივობა: 2 საათი

მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი

სასწავლო კურსის ლექტორი:
გიორგი იაშვილი – სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის პროექტ მენეჯერი, კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი

სასწავლო კურსის ანოტაცია:
კურსის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან საოფისე სისტემებთან მუშაობას,  ყველაზე გავრცელებულ და პოპულარ პროგრამებში. მსმენელები შეისწავლიან სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტებთან მუშაობის მეთოდებს და ძირითად  ფუნქციებს. კურსი მსმენელებს ასევე შეასწავლის მონაცემების გრაფიკულ და ლოგიკურ დამუშავებას. 

კურსის განრიგი:
სასწავლო კურსი იწყება 1 მაისი.

მეცადინეობები ჩატარდება ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს 17:00 – 19:00 საათამდე

კურსის საფასური: 100 ლარი

იჩქარეთ, ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association