ვებ საიტის SEO ოპტიმიზაცია

 შეხვედრების რაოდენობა:  10 შეხვედრა
 შეხვედრის ხანგრძლივობა:  2 საათი
 მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა:  10 მსმენელი
 კურსის საფასური:  150 ლარი
 საფასური SCSA წევრებისთვის:  100 ლარი

 

სასწავლო კურსის ლექტორი:
გიორგი იაშვილი – სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის პროექტ მენეჯერი, კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი და Utoweb სტუდიის დეველოპერთა გუნდის ლიდერი

სასწავლო კურსის ანოტაცია:
კურსის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან თუ რისთვის არის საჭირო ვებ საიტის ოპტიმიზაცია საძიებო სისტემებში და შეისწავლიან SEO ოპტიმიზაციის მთავარ კონცეფციას. კურსის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან საძიებო სისტემების მუშაობის საკვანძო პრინციპებს და ალგორითმებს. კურსი მსმენელებს ასევე შეასწავლის თანამედროვე SEO ოპტიმიზაციის მიდგომებს და საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაციის ევოლუციას. ამასთან ერთად კურსის მსმენელები შეისწავლიან მუშაობას საიტის რუკებთან (sitemap).

კურსის წინაპირობა:
მსმენელმა უნდა იცოდეს HTML მარკირების ენა დამწყების დონეზე (საფუძვლები)

 

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association