ვებ საიტის SEO ოპტიმიზაცია

 შეხვედრების რაოდენობა:  10 შეხვედრა
 შეხვედრის ხანგრძლივობა:  2 საათი
 მსმენელების მაქსიმალური რაოდენობა:  10 მსმენელი
 კურსის საფასური:  150 ლარი
 საფასური SCSA წევრებისთვის:  100 ლარი

 

სასწავლო კურსის ლექტორი:
გიორგი იაშვილი – სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის პროექტ მენეჯერი, კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი და Utoweb სტუდიის დეველოპერთა გუნდის ლიდერი

სასწავლო კურსის ანოტაცია:
კურსის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან თუ რისთვის არის საჭირო ვებ საიტის ოპტიმიზაცია საძიებო სისტემებში და შეისწავლიან SEO ოპტიმიზაციის მთავარ კონცეფციას. კურსის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან საძიებო სისტემების მუშაობის საკვანძო პრინციპებს და ალგორითმებს. კურსი მსმენელებს ასევე შეასწავლის თანამედროვე SEO ოპტიმიზაციის მიდგომებს და საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაციის ევოლუციას. ამასთან ერთად კურსის მსმენელები შეისწავლიან მუშაობას საიტის რუკებთან (sitemap).

კურსის წინაპირობა:
მსმენელმა უნდა იცოდეს HTML მარკირების ენა დამწყების დონეზე (საფუძვლები)

 

სისტემის უსაფრთხოების აუდიტი

თქვენი IT სისტემების მთლიანი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია (SCSA) გთავაზობთ სისტემის უსაფრთხოების აუდიტს, რათა უზრუნველყოს თქვენი სისტემის ყოვლისმომცველი შეფასება. შეღწევადობის ტესტისგან განსხვავებით, რომელიც ფოკუსირებულია დაუცველობის გამოყენებაზე, უსაფრთხოების აუდიტი უფრო ფართო მიდგომას წარმოადგენს.

SCSA-ს უსაფრთხოების პროფესიონალები ზედმიწევნით შეისწავლიან თქვენს სისტემებს, პოლიტიკებს და პროცედურებს. ისინი განიხილავენ წვდომის კონტროლს, მონაცემთა უსაფრთხოების პრაქტიკას, ქსელის კონფიგურაციას და ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკის დაცვას. ეს სიღრმისეული ანალიზი გვეხმარება სისუსტეების და სფეროების, იდენტიფიცირებაში, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ თავდამსხმელებმა და სადაც შესაბამისობის რეგულაციები შესაძლოა სრულად არ იყოს დაცული.

აუდიტის შემდეგ, SCSA წარუდგენს დეტალურ ანგარიშს, სადაც აღწერილი იქნება უსაფრთხოების ხარვეზები, პოტენციური რისკები და რეკომენდებული გაუმჯობესებები. ეს საშუალებას გაძლევთ პრიორიტეტულად დაგეგმოთ მოქმედებები თქვენი სისტემების გასაძლიერებლად და შექმნათ უფრო ძლიერი უსაფრთხოების სისტემა. აუდიტის დროს გამოვლენილი დაუცველობის და ნაკლოვანებების პროაქტიული მოგვარებით, თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად შეამციროთ მონაცემთა დარღვევისა და კიბერშეტევების რისკი.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association