ციფრული ხელმოწერების სქემები პოსტ-კვანტური ომისათვის

ციფრული ხელმოწერების სქემები პოსტ-კვანტური ომისათვის: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და უკრაინაში ტექნოლოგიების და მეცნიერების ცენტრის მიერ დაფინანსებული საერთო საგრანტო პროექტი, რომლის განხორციელებაში ჩართული იყვნენ კიბერ უსაფრხთხოების მეცნიერთა ასოციაციის გუნდის წევრები. პროექტის შედეგად შეიქმნა ეფექტური და უსაფრთხო ციფრულ ხელმოწერის სქემა, რომლის გამოყენება იქნება შესაძლებელი პოსტ-კვანტურ ეპოქაში. პროექტზე მუშაობა დაიწყო 2017 წლის ივლისში და წარმატებით დასრულდა 2019 წელს.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association