საერთაშორისო სტუდენტური სტაჟირება SCSA-ში

საერთაშორისო სტუდენტური სტაჟირება SCSA-ში

SCSA-ში ამ ეტაპზე სტაჟირებას გადის ალ-ფარაბის სახელობის ყაზახეთის ეროვნული უნივერსიტეტის 8 მაგისტრანტი. სტუდენტები 2 კვირიანი ვიზიტის განმავლობაში გაივლიან მასტერ-კლასს კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებით.

 

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association