შემთხვევითი რიცხვების გენერატორები კრიპტოგრაფიისთვის

შემთხვევითი რიცხვების გენერატორები კრიპტოგრაფიისთვის: პროექტის მიზანი იყო ეფექტური და უსაფრთხო ახალი შემთხვევითი რიცხვების გენერატორის შექმნა. პროექტი დაფინანსდა კავკასიის უნივერსიტეტის მიერ. პროექტი დაიწყო 2019 წელს და წარმატებით დასრულდა 2021-ში.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association