ეფექტური პოსტ-კვანტური კრიპტოგრაფიის სქემის მოდელი

ეფექტური პოსტ-კვანტური კრიპტოგრაფიის სქემის მოდელი: პროექტის მიზანი იყო პოსტ-კვანტური კრიპტოგრაფიული სქემების ეფექტურობის და უსაფრთხოების გაზრდა. პროექტი დაფინანსდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. პროექტი დაიწყო 2019 წელს და წარმატებით დასრულდა 2021-ში. 

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association