კომპიუტერული მეცნიერების და კიბერ უსაფრთხოების საბავშვო უნივერსიტეტი

კომპიუტერული მეცნიერების და კიბერ უსაფრთხოების საბავშვო უნივერსიტეტი:  პროექტის მიზანი იყო საქართველოს სკოლის მოსწავლეებისთვის კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებების გაცნობა, როგორც პრაქტიკული, ასევე სამეცნიერო კუთხით. პროექტი დაფინანსდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. პროექტი წარმატებით დასრულდა 2020 წელს.

I agree to Privacy Policy of Scientific Cyber Security Association